IncludeArt spotkanie Online

IncludeArt spotkanie Online

Projekt IncludeArt zapewni innowacyjne narzędzie cyfrowe jakim jest edukacyjne radio internetowe + metodykę, aby wyposażyć nauczycieli w nowe umiejętności artystyczne i cyfrowe. Te narzędzia mają za zadanie lepiej angażować uczniów zagrożonych wykluczeniem i przedwczesnym kończeniem nauki. W celu przygotowania narzędzi, które…

Inauguracja projektu IncludeArt

Inauguracja projektu IncludeArt

IncludeArt (2022-1-ES01-KA220-SCH-000088779) to dwuletni projekt, który rozpoczął się w listopadzie 2022 roku i jest współfinansowany z programu Erasmus+. Projekt ma na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych za pomocą nowych kreatywnych narzędzi.