FRAME – Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej  w Łodzi

strona www fundacji: www.euframe.eu

e-mail fundacji: info@euframe.eu


 

osoba do kontaktu: Marta Kędzia

Ekspert ds. współpracy międzynarodowej z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w skutecznym aplikowaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami oraz kierowaniu wielonarodowymi zespołami  pracującymi nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wybranych problemów społecznych, zidentyfikowanych jako istotne dla krajów Unii Europejskiej.

Ponadto:

     • kierownik kilkudziesięciu międzynarodowych projektów zrealizowanych we współpracy z ponad 350 organizacjami partnerskimi z większości krajów Unii Europejskiej;
     • autor i współautor wielu interesujących projektów skierowanych do różnych grup docelowych, niektóre z tych projektów zostały nagrodzone na szczeblu Unii Europejskiej jako przykłady dobrych praktyk;
     • pracownik merytoryczny współpracujący z wieloma instytucjami europejskimi, azjatyckimi i afrykańskimi;
     • organizator krajowych i międzynarodowych konferencji oraz licznych warsztatów edukacyjnych i promocyjnych z udziałem organizacji międzynarodowych;
     • trener przedmiotów biznesowych w Clark University, od 2006r szkolący studentów z różnych stron świata.

Uzyskane certyfikaty: PMP® (Project Management Professional), AgilePM®, Prince2®, IPMA, International Trainer, ACM (Advanced Certificate in Marketing).

 


 
ID: E10144172
PIC: 902900736