Kontakt

FRAME

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej w Łodzi

strona internetowa Fundacji: www.euframe.eu
adres e-mail Fundacji: info@euframe.eu

współpraca

Osoba do kontaktu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Ekspert ds. współpracy międzynarodowej z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w skutecznym aplikowaniu i zarządzaniu międzynarodowymi projektami oraz kierowaniu wielonarodowymi zespołami  pracującymi nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wybranych problemów społecznych, zidentyfikowanych jako istotne dla krajów Unii Europejskiej.

Ponadto:
  • kierownik kilkudziesięciu międzynarodowych projektów zrealizowanych we współpracy z ponad 350 organizacjami partnerskimi z większości krajów Unii Europejskiej;
  • autor i współautor wielu interesujących projektów skierowanych do różnych grup docelowych, niektóre z tych projektów zostały nagrodzone na szczeblu Unii Europejskiej jako przykłady dobrych praktyk;
  • pracownik merytoryczny współpracujący z wieloma instytucjami europejskimi, azjatyckimi i afrykańskimi;
  • organizator krajowych i międzynarodowych konferencji oraz licznych warsztatów edukacyjnych i promocyjnych z udziałem organizacji międzynarodowych;
  • trener przedmiotów biznesowych w Clark University, od 2006r szkolący studentów z różnych stron świata.
Uzyskane certyfikaty: PMP® (Project Management Professional), AgilePM®, Prince2®, IPMA, International Trainer, ACM (Advanced Certificate in Marketing).