Zapraszamy do współpracy organizacje i osoby zainteresowane tematyką realizowanych przez nas projektów.

Grono instytucji z którymi działamy na rzecz rozwoju i promocji współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli stale powiększa się. Dziękujemy za okazane zaufanie i inspirację do działania 🙂

 

Nasi partnerzy krajowi:

 

Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Badania prowadzone w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej cechuje kompleksowe ujęcie problemów pracy z uwzględnieniem wszystkich szczebli decyzyjnych (podmiotów), aspektów przestrzennych, ekonomicznych oraz społeczno-psychologicznych. Katedra ma również duże doświadczenie w pracach eksperckich i konsultacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i należących do sektora MSP.
W obrębie szeroko zakrojonych badań wyodrębnić można cztery główne kierunki:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
  • Zarządzanie różnorodnością, wiekiem, generacjami
  • Systemy społeczno-gospodarcze sprzyjające włączeniu i zrównoważonemu rozwojowi: silver economy, sharing economy, green economy
  • Rynek pracy
  • Zbiorowe stosunki pracy
  • Polityka społeczna
  • Komunikacja naukowa

 

www.uni.lodz.pl
http://www.kpips.uni.lodz.pl

 


Konsorcjum edukacyjne COGITO

Konsorcjum to partnerstwo między firmą szkoleniową Edyta Weigel a Fundacją Centrum Doskonalenia i Nauki. To realizacja marzeń dotyczących szkoleń, organizacji konferencji, promowania nauki i jej zastosowań. To grupa ludzi z pasją, która pragnie dzielić się swoim doświadczeniem trenerskim i ogromna wiedzą w zakresie kompetencji społecznych, kompetencji miękkich, metodyki działań edukacyjnych.

www.konsorcjumcogito.pl

 


Lokomotywa. Pociąg do języka, bądź Lokomotywa. Stacja Edukacja.

Obie nazwy używane przez szkołę niosą nasze przesłanie, że nauka języka obcego to edukacja przez relację i komunikację. Dzięki nim można zmienić świat. Rozwijamy równocześnie wszystkie aspekty nauki języka obcego, ale szczególny nacisk kładziemy na opanowanie żywej komunikacji. Nasz zespół składa się z nauczycieli, którzy zarażają się wzajemnie entuzjazmem i dzielą pomysłami w każdej wolnej chwili. Nauczanie traktujemy jako misję, staramy się zarazić miłością do języka wszystkich uczniów od najmłodszych dwulatków, przez nastolatków aż po rodziców.

https://e-lokomotywa.pl/

 


Rekoncept

Rekoncept to organizacja skoncentrowana na wprowadzaniu sztuki i ekoedukacji do codziennego życia każdego człowieka. Organizujemy targi sztuki we współpracy z polskimi artystami less- i zero-waste, aby pokazać alternatywne formy sztuki i rzemiosła w opozycji do skomercjalizowanych produktów. Cały czas staramy się rozwijać, dlatego kolejnym krokiem organizacji to realizacja ekowarsztatów, działań, które mają na celu zachęcenie ludzi do zdrowszego i bardziej ekologicznego życia.
Chcemy zmieniać świat!

https://www.facebook.com/rekoncept.org/

 


 

Human Power

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem ekspertów – psychologów, badaczy, dietetyków, nauczycieli mindfulness & compassion, trenerów personalnych specjalizujących się w zarządzaniu energią pracowników i liderów. Wiemy, jak skutecznie zwiększać efektywność działania ludzi i wzmacniać ich odporność psychiczną, wykorzystując ich naturalny, biologiczny potencjał. Nasze programy rozwojowe oraz kampanie edukacyjne z zakresu zarządzania własną energią, wellbeingu i odporności psychicznej, oparte są o najnowsze, światowe wyniki badań z obszaru neurobiologii, psychologii behawioralnej, medycyny sportowej oraz dietetyki.
Od 2014 roku wspieramy organizacje, dzieląc się sprawdzonym podejściem do trwałej zmiany nawyków. Zwiększamy wiedzę, świadomość i indukujemy zmiany na poziomie konkretnych zachowań. Sprawiamy, że ludziom chce się dbać o ciągłe doskonalenie i własny poziom energii do działania.

www.humanpower.pl

https://www.linkedin.com/company/human-power-poland/?viewAsMember=true

https://www.facebook.com/zarzadzamyenergia