Międzynarodowe spotkanie partnerów oraz szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu IncludeArt

🤔Zaczęliśmy się poważnie zastanawiać nad otwarciem filii naszej Fundacji w Palermo. 😃 Chwilę po powrocie zespołu odbywającego spotkanie partnerów w ramach Refashion for Good – Erasmus+ project zameldował się tam kolejny team, tym razem pracujący w ramach projektu IncludeArt . Skłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że nie lubimy odwiedzać tego urokliwego miasta.😍

✅️Tym razem oprócz spotkania partnerów odbyło się tam także szkolenie dla nauczycieli szkół średnich reprezentujących wszystkie kraje partnerskie.

ℹ️Działania projektu IncludeArt dotyczą integracji społecznej obejmującej zagadnienia związane z religią, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną, rasą i pochodzeniem etnicznym jako głównymi przyczynami dyskryminacji. Projekt ma na celu poprawę umiejętności nauczycieli w stosowaniu edukacji włączającej poprzez innowacyjną metodologię opartą na historii muzyki i sztuki, podkreślając dobre przykłady integracji i sukcesów znanych (i lokalnych) artystów z grup defaworyzowanych. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu dowiedzieli się jak założyć radio internetowe i otrzymali komplet informacji w zakresie nadawania programów radiowych w celu wzmocnienia działań twórczych i promowania włączenia społecznego uczniów poprzez kreatywność i sztukę.

✅️Dziękujemy naszym partnerom: Škola Pelican, RESET-Research and Education in Social Empowerment and Transformation, PRISM Impresa Sociale, SAFA-ICET, Radio ECCA La Palma i wszystkim uczestnikom szkolenia za świetne spotkanie i niezwykle inspirujące doświadczenia zdobyte podczas szkolenia. 🙂❤️

🔜Czekamy teraz z niecierpliwością na kolejny etap naszych działań, którym będzie stworzenie radia internetowego w naszych szkołach partnerskich.😊