IncludeArt spotkanie Online

ℹProjekt IncludeArt zapewni innowacyjne narzędzie cyfrowe jakim jest edukacyjne radio internetowe + metodykę, aby wyposażyć nauczycieli w nowe umiejętności artystyczne i cyfrowe. Te narzędzia mają za zadanie lepiej angażować uczniów zagrożonych wykluczeniem i przedwczesnym kończeniem nauki.

W celu przygotowania narzędzi, które będą jak najlepiej odpowiadały na potrzeby nauczycieli i uczniów, w każdym kraju partnerskim zostaną przeprowadzone badania fokusowe z udziałem grup docelowych projektu, podczas których zapytamy uczestników o to, co według nich powinny one zawierać, w jaki sposób powinny być skonstruowane oraz w jaki sposób skutecznie zaangażować całą społeczność szkolną we współtworzenie wspomnianego wcześniej radiowęzła.

👩‍💻W Polsce takie spotkanie odbyło się w dniu wczorajszym. Bardzo dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za super merytoryczne propozycje, zaangażowanie i chęć dalszej współpracy. Jesteśmy pewni, że uda nam się stworzyć wspólnymi siłami coś, co będzie funkcjonowało przez długi czas. 🙂