Inauguracja projektu IncludeArt

Kilka słów o projekcie 

IncludeArt (2022-1-ES01-KA220-SCH-000088779) to dwuletni projekt, który rozpoczął się w listopadzie 2022 roku i jest współfinansowany z programu Erasmus+. Projekt ma na celu wspieranie uczniów i nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych za pomocą nowych kreatywnych narzędzi. W ramach projektu będziemy wspierali nauczycieli, liderów szkół i inne osoby zainteresowane sposobami rozwijania cyfrowych umiejętności przy użyciu kreatywnych narzędzi, takich jak radio internetowe. Działania projektu dotyczą integracji społecznej obejmującej zagadnienia związane z religią, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną, rasą i pochodzeniem etnicznym jako głównymi przyczynami dyskryminacji. Nauczyciele mają za zadanie budować wzajemne zaufanie wśród swoich uczniów i pomagać aby to zaufanie było w klasie obecne. Projekt ma na celu poprawę umiejętności nauczycieli w stosowaniu edukacji włączającej poprzez innowacyjną metodologię opartą na historii muzyki i sztuki, podkreślając dobre przykłady integracji i sukcesów znanych (i lokalnych) artystów z grup defaworyzowanych. Szkoły biorące udział w projekcie dowiedzą się jak założyć radio internetowe + otrzymają szkolenie w zakresie nadawania programów radiowych w celu wzmocnienia działań twórczych i promowania włączenia społecznego uczniów poprzez kreatywność i sztukę. Dzięki temu nauczyciele zwiększą swoją efektywność w pracy, a także podniosą swoje umiejętności i kompetencje zawodowe.

Otwarcie projektu podczas spotkania partnerów w Las Palmas de Gran Canaria

W marcu 2023 roku RADIO ECCA z hiszpańskiego Las Palmas miało przyjemność gościć pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie. Była to doskonała okazja dla partnerów do dyskusji na temat założeń projektu oraz kolejnych jego etapów. Pierwszy dzień rozpoczął się od powitania przez RADIO ECCA, po którym nastąpiła prezentacja instytucji partnerskich przez ich przedstawicieli, a następnie dogłębne wprowadzenie w ideę i cele projektu, wraz z podziałem ról i obowiązków każdego partnera. Następnie RADIO ECCA przedstawiło pierwszy pakiet prac, dotyczący zarządzania projektem. Drugiego dnia spotkania partnerzy rozpoczęli wcześnie rano, aby omówić pozostałe pakiety prac. Organizacja PELICAN z Czech przedstawiła partnerom analizę drugiego pakietu prac  – Analizę interesariuszy, zbiór historii sukcesu oraz kompendium. Następnie FRAME z Polski przedstawiło trzeci pakiet tj. Opracowanie, wdrożenie i przetestowanie modułów szkoleniowych. Czwarty pakiet pt. Tworzenie i zastosowanie edukacyjnego radia internetowego został zaprezentowany przez partnera włoskiego – PRISM. Na koniec grupa RESET przedstawiła piąty pakiet, który dotyczy komunikacji, promocji rezultatów i zrównoważonego rozwoju. Partnerzy dokładnie omówili zadania do wykonania i ustalili terminy ich realizacji. W październiku 2023 r. wszyscy partnerzy spotkają się ponownie w Palermo we Włoszech na międzynarodowym szkoleniu LTTA (uczenie się, nauczanie, szkolenie). Spotkanie zakończyło się miłym spacerem po mieście Las Palmas i lunchem w przytulnej tradycyjnej restauracji. Była to okazja dla partnerów do relaksu i poznania się jeszcze lepiej. Wszyscy są bardzo podekscytowani, że mogą być częścią tego projektu i nie mogą się doczekać wspólnej pracy nad nim!