Realizowane projekty

Realizowane projekty

Kluczowe grupy docelowe, w obszarze których zespół fundacji posiada bogate doświadczenie, to między innymi: osoby ze środowisk migracyjnych (zarówno z perspektywy osób dorosłych, szkół, jak i dzieci), seniorzy (active ageing), nauczyciele, trenerzy, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy społeczni), reprezentanci sektora kreatywnego, młodzież, osoby bezrobotne i inne defaworyzowane grupy. Lista ta nie wyczerpuje grup dla których, wspólnie z licznymi partnerami zagranicznymi, tworzymy innowacyjne rozwiązania.

Po prawo prezentujemy główne obszary naszych działań i korespondujące z nimi projekty, wśród których znajduje się wiele intersujących rezultatów, z których warto korzystać!