Zapraszamy do odwiedzenia interesującego projektu, wybierając z menu głównego lub z poniższej listy:

 

“WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych”

 

 

“HI-GLOBE – Podkreślenie potencjału uczenia się języka angielskiego dla celów edukacji globalnej”

 

 

 

“Interaktywne programy nauczania w zakresie technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego”

 

 

 

 

“UNICULTURE – Tworzenie innowacyjnego podejścia szkoleniowego dla nauczycieli akademickich do pracy w nowoczesnym, zróżnicowanym i wielokulturowym środowisku.”

 

 

 

“Ku dobrostanowi w edukacji osób dorosłych – WELLNESS2”

 

 

 

„F2F2D – Face-to-Face-to-Distance and back – Jak szybko i skutecznie zmieniać kursy językowe ze stacjonarnych na online”

 

 

 

 

“Drugie Pokolenie Europejskich Migrantów”