Twórczy recykling projektowy dla dobra środowiska – nowy Newsletter projektu RecyclArt

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem projektu RecyclArt RecyclART_Newsletter 2_PL Projekt RecyclART ma na celu opracowanie ponadnarodowego programu sprzyjającego rozwijaniu kreatywności i promowaniu wykorzystywania kreatywności przez osoby dorosłe, aby: działać dla dobra środowiska i znaleźć nowe, alternatywne sposoby przekształcania odpadów w dzieła sztuki podnosić umiejętności długotrwale bezrobotnych dorosłych poprzez zwiększenie ich samooceny oraz umiejętności rozwiązywania problemów, poprzez kontakt […]

Certyfikowana Konferencja Metodyczna pt. “Nauczanie języków obcych w kontekście edukacji globalnej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Certyfikowanej Konferencji Metodycznej “Nauczanie języków obcych w kontekście edukacji globalnej”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli. Dzisiejszy świat potrzebuje odpowiedzialnych, świadomych i zorientowanych globalnie obywateli. Projekt HI-GLOBE jest częścią podejścia Global Education (GE), zaproponowanego przez Radę Europy. Edukacja Globalna to część kształcenia […]

Nowy Newsletter projektu ServiceDigiCulture już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem projektu ServiceDigiCulture. Projekt ma na celu opracowanie internetowego szkolenia oraz zestawu narzędzi, które będą przydatne do rozwijania innowacyjnego myślenia i projektowania nowatorskich usług. Innowacyjne podejście oraz “design thinking” mogą być wykorzystane do zoptymalizowania i udoskonalenia własnej oferty, przy wykorzystaniu nowych technologii, aby wejść na scyfryzowany rynek usług i produktów. Szkoleniu będzie towarzyszył podręcznik dla uczestników […]

Fotorelacja z Konferencji „WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności migrantów”

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Konferencji „WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności migrantów”, która odbyła się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.   W trakcie Konferencji poruszono następujące tematy: Migracje – zjawisko, czy norma? Miasto Łódź z pomocą imigrantom Co zrobić jeśli…? Doświadczenia międzynarodowego projektu WHATtoDOif Miasto Łódź wobec potrzeb przedsiębiorców […]

Konferencja “WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  “WHATtoDOif  –  Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi. Adresaci Konferencji: Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego oraz sami migranci; Instytucje szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących  z cudzoziemcami; Nauczyciele uczący […]

Newsletter 3 – co nowego w projekcie Hi-Globe?

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu Hi-Globe mającego na celu zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji. Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, […]

Sztuka z wykorzystaniem recyklingu sposobem na biznes?

Sztuka z wykorzystaniem recyklingu sposobem na biznes? Brzmi dobrze, ale jak to zrobić? To pomysł nad którym pracuje międzynarodowe partnerstwo projektu Erasmus+. Przeczytaj więcej o tym pomyśle w najnowszym newsletterze, pełnym inspiracji wynikających z pierwszych zakończonych działań w projekcie. Milej lektury: RecyclART – Newsletter 1_PL  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora […]

Pokolenie migrantów 1.5 a drugie pokolenie migrantów

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu 2GEM mającego na celu doskonalenie umiejętności migrantów 1.5 i drugiego pokolenia poprzez wykorzystanie ich wyjątkowych walorów kulturowych, aby skutecznie pełnili rolę łącznika kulturowego między społecznością migrantów a społeczeństwem lokalnym. Termin „1.5 pokolenie” odnosi się do osób, które przybyły do nowego kraju w czasie ich młodości. To pokolenie jest specyficzną grupą, która przywożąc ze sobą […]

UNICULTURE: LOGISTYKA SUKCESU – SUKCES LOGISTYKI

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-dydaktycznej na temat wsparcia pracy akademickiej w środowisku wielokulturowym UNICULTURE: LOGISTYKA SUKCESU – SUKCES LOGISTYKI która odbędzie się 1 grudnia 2021 r. w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego Konferencja adresowana jest do kadry akademickiej, pracującej na co dzień w zróżnicowanym, międzykulturowym środowisku oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wielokulturowości, w szczególności w ujęciu środowiska szkolnictwa wyższego. Zapisu można dokonać […]