IncludeArt spotkanie Online

IncludeArt spotkanie Online

The IncludeArt project will provide an innovative digital tool, namely educational internet radio, along with a methodology to equip teachers with new artistic and digital skills. These tools are designed to better engage students at risk of exclusion and…

Launch of the IncludeArt project

Launch of the IncludeArt project

IncludeArt (2022-1-ES01-KA220-SCH-000088779) to¬†dwuletni projekt, kt√≥ry¬†rozpoczńÖŇā sińô w¬†listopadzie 2022 roku i¬†jest wsp√≥Ňāfinansowany z¬†programu Erasmus+. Projekt ma¬†na¬†celu wspieranie uczni√≥w i¬†nauczycieli w¬†rozwijaniu umiejńôtnoŇõci cyfrowych za¬†pomocńÖ nowych kreatywnych narzńôdzi.