Certyfikowana Konferencja Metodyczna pt. “Jak szybko i skutecznie zmieniać formułę kursów językowych ze stacjonarnej na online”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Certyfikowanej Konferencji Metodycznej “Jak szybko i skutecznie zmieniać formułę kursów językowych ze stacjonarnej na online”, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Łodzi.

Jak skutecznie przejść na nauczanie online języków obcych, a następnie powrócić do efektywnego kształcenia stacjonarnego? Nad rozwiązaniem tego problemu pracowało międzynarodowe partnerstwo projektu F2F2D.

Projekt jest odpowiedzią na zaistniałe w Europie i  na świecie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. W tych okolicznościach kursy językowe ucierpiały szczególnie. W tego typu edukacji wyjątkową rolę odgrywa bezpośredni kontakt z lektorem, możliwość indywidualnych i grupowych konwersacji, ćwiczenie nowo nabytych umiejętności językowych, ale także uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej. Brak tradycyjnej formy nauki, która w tych przypadkach sprawdza się doskonale, sprawił, że zaistniała pilna potrzeba opracowania alternatywnych metod prowadzenia kursów. Rozwiązanie tego problemu stało się bardzo istotne dla wszystkich organizacji oferujących usługi językowe w Europie.

Pandemia znacząco wpłynęła na edukację, a także na sposób w jaki ludzie uczą się. Dostrzegane zmiany pozostaną, a w zasadzie już są częścią nowej rzeczywistości, która nastała w okresie uśpienia pandemii. Dlatego też opracowane metody będą przydatne także po jej całkowitym wygaśnięciu. Przykładem może być sytuacja związana z nagłą nieobecnością ucznia spowodowana chorobą. Dzięki korzystaniu z Internetu oraz znajomości narzędzi do nauki na odległość (online), nauczyciel może wykorzystać, przynajmniej częściowo, zdobytą wiedzę i przekazać uczniowi treści, które zostały pominięte na skutek nieobecności w klasie. Może być także sytuacja odwrotna: nieobecność nauczyciela powoduje zaległości w programie i opóźnienia w harmonogramie. Wtedy uczniowie otrzymają linki do materiałów online i mogą sami zapoznać się z materiałem, aby utrzymać tempo kursu. Oczywiście pod warunkiem, że zdecydują się z niego skorzystać; w przeciwnym razie mogą oczywiście poprosić o standardową lekcję z innym nauczycielem lub połączyć obie formy. Podsumowując – każdorazowo, kiedy standardowy proces nauczania/uczenia się jest niemożliwy do utrzymania, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą korzystać z narzędzi nauczania na odległość (online), aby nadążyć z programem i osiągnąć cele dydaktyczne.

Cel konferencji:

– wsparcie nauczycieli i innych pracowników placówek edukacyjnych w zmianie formuły nauczania w sytuacjach kryzysowych

– zaproponowanie innowacyjnych metod nauczania i oceniania kursów online i stacjonarnych

– prezentacja rezultatów projektu międzynarodowego Face2Face2Distanse and back

Adresaci Konferencji:

  • organizatorzy kursów językowych (centra językowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe pracujące z cudzoziemcami / imigrantami itp.),
  • nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół
  • pracownicy jednostek samorządowych, zajmujący się oświatą
  • pracownicy i dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli
  • nauczyciele akademiccy

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Na konferencji przedstawione zostaną rezultaty projektu F2F2D, którymi są narzędzia do pracy z uczniami, gdy zaistnieje konieczność szybkiego przejścia z nauczania stacjonarnego na nauczanie online. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane także praktyczne przykłady zastosowania tych narzędzi w codziennej pracy nauczyciela/lektora.

Uczestnicy konferencji, jako pierwsi w kraju, otrzymają dostęp do bezpłatnych materiałów do edukacji na odległość, w tym do bogatego pakietu narzędzi dla uczniów, nauczycieli i szkół do prowadzenia procesu samooceny i oceniania na odległość.

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 13 listopada 2022 r.

Termin:  15 listopada 2022 r., godz. 12:00 – 15:00

Miejsce:  Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi, Brzozowa 5/7, 93-101 Łódź

PROGRAM

11:30 – 12:00  Rejestracja uczestników

12:00 – 12:20  Powitanie uczestników, wystąpienia zaproszonych gości.

12:20 – 12:40  “To straszne zdalne nauczanie”, czyli fakty, mity i jak sobie poradzić? – dr Adam Gogacz, metodyk e-learningu, ekspert merytoryczny w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME

12:40 – 13:00  Jak skutecznie przejść na nauczanie online języków obcych, a następnie powrócić do efektywnego kształcenia stacjonarnego? Doświadczenia międzynarodowego projektu F2F2D. –  Marta Kędzia, prezes Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME

13:00 – 13:20  Zapewnianie jakości nauczania przy zmianie sposobu  dostarczania kursów językowych – Dorota Wodnicka, ekspert merytoryczny w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME

13:20 – 13:40 Przerwa kawowa

13:40 – 14:00  EXAM FEVER. Is it possible to prepare students for exams online? – Robert Kozłowski, metodyk e-learningu synchronicznego, lektor języka angielskiego w BRITISH CENTRE – szkole języków obcych

14:00 – 14:20  Wirtualne zajęcia a używanie kamery przez uczestników – Marcin Czyżuk, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

14:20 – 15:00  Round table – dr Adam Gogacz, Dorota Wodnicka, Marta Kędzia, Robert Kozłowski,  Marcin Czyżuk

KONTAKT DO ORGANIZATORA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:

@: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka – info@euframe.eu

Więcej informacji o projekcie:
F2F2D: Face-to-Face-to-Distance and back – Jak szybko i skutecznie zmieniać formułę kursów językowych ze stacjonarnej na online