Projekt WHATtoDOif nagrodzony znakiem jakości przez Bułgarską Agencję Narodową

Miło nam poinformować, że jeden z naszych zakończonych projektów, “WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów poprzez doskonalenie ich umiejętności językowych”, został nagrodzony Znakiem Jakości podczas Dorocznej Konferencji Waloryzacyjnej Bułgarskiej Agencji Narodowej: „35 lat Programu ERASMUS – 1987-2022”. Konferencja była wydarzeniem na dużą skalę, które zgromadziło ponad 70 uczestników.Wydarzenie otworzył Pan Mihail Balabanov, Dyrektor Wykonawczy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Bułgarii. Specjalne wystąpienia miały Pani Nadya Mladenova, Wiceminister Edukacji i Nauki oraz Pan Petar Georgiev Wiceminister Młodzieży i Sportu.

Projekty otrzymujące tę prestiżową nagrodę wyróżniły się wkładem w kształtowanie polityki programu innowacyjnymi rezultatami lub kreatywnym podejściem i mogą służyć jako źródło inspiracji dla innych. Projekt WHATtoDOif był realizowany przez sześć europejskich partnerów: European Center for Quality Ltd z Bułgarii, PELICAN z Czech, SYNTHESIS z Cypru, INNOVAMENTIS z Włoch, The Mosaic Art and Sound z Wielkiej Brytanii oraz naszą Fundację.

Ogólnym celem projektu WHATtoDOif była pomoc nowo przybyłym cudzoziemcom, migrantom i uchodźcom w orientacji w systemach ekonomicznych, edukacyjnych, społecznych i innych w kraju przyjmującym, zapobiegając w ten sposób ich wykluczeniu społecznemu lub silnemu uzależnieniu od społeczności etnicznej. Projekt przewidywał opracowanie pięciu głównych rezultatów: Informacje dla Migrantów i Językowy Kompas, Mapa Rozwiązań, Pakiet Językowy, Przewodniki Wideo, Repozytorium WWW oraz aplikacja mobilna.

Wszystkie rezultaty projektu WHATtoDOif można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.whattodoif.eu