Certyfikowana Konferencja Metodyczna pt. “ŻYJMY RAZEM, NIE OBOK SIEBIE. Przyszłościowy model pracy w środowisku wielokulturowym. Rezultaty projektu 2GEM – Drugie pokolenie europejskich migrantów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

Certyfikowanej Konferencji Metodycznej

ŻYJMY RAZEM, NIE OBOK SIEBIE

Przyszłościowy model pracy w środowisku wielokulturowym

Rezultaty projektu 2GEM – Drugie pokolenie europejskich migrantów,

która odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.

Ostatnimi czasy stanęliśmy w obliczu dynamicznych zmian społecznych związanych z różnymi typami migracji. Polska nie tylko stała się areną odpływu emigrantów ekonomicznych, którzy w poszukiwaniu lepszego życia udali się na zachód, ale też sama przyjęła dużą liczbę imigrantów ze wschodu, na początku ekonomicznych, ale w ostatnich miesiącach staliśmy się domem dla wielu ukraińskich uchodźców wojennych. Wiąże się to z wieloma problemami różnej natury: od ekonomicznych, poprzez socjalno-bytowe aż po społeczne. Dlatego istnieje potrzeba wsparcia obu stron – zarówno przyjmującej jak i samych migrantów i uchodźców wojennych. Dlatego pragniemy zaprezentować Państwu konkretne rozwiązania w zakresie pracy z migrantami, w tym z uchodźcami: zarówno  w szkole, jak i w środowisku, w którym żyją. Chcemy nie tylko wspomagać, ale przede wszystkim uspokoić tych, którzy pracują z migrantami i uchodźcami wojennymi: praca taka może być o wiele łatwiejsza, gdy wykorzystamy synergię wynikającą ze współpracy z samymi migrantami   i uchodźcami. Damy im możliwości i narzędzia do samopomocy.  A wówczas nie tylko oddamy część ciężaru pracy, ale też lepiej dostrzeżemy korzyści płynące z sytuacji wielokulturowości.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Cele Konferencji:

– Pobudzenie do twórczego rozwiązywania problemów w różnych środowiskach wielokulturowych; wytworzenie narzędzi do pracy z migrantami i uchodźcami wojennymi.

– Wsparcie nauczycieli i pracowników socjalnych w pracy z migrantami i uchodźcami.

– Zaproponowanie innowacyjnego modelu pracy integracyjnej w środowisku migrantów i uchodźców.

– Prezentacja rezultatów projektu międzynarodowego 2 GEM – Drugie pokolenie europejskich migrantów

– Prezentacja przydatnych narzędzi dla migrantów wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu WHATtoDoif obejmujących: słownik podstawowych zwrotów w języku polskim, przewodniki video, zestaw gotowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych oraz pakiet językowy, zawierający gotowe ćwiczenia do nauki zwrotów i terminologii związanej z danym obszarem tematycznym. Wszystkie te materiały dostępne są w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.

Adresaci Konferencji:

  • Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego i uchodźczego
  • Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i innych placówek edukacyjnych, w szczególności uczący w klasach wielokulturowych
  • Pracownicy socjalni pracujący w ośrodkach pomocy społecznej
  • Pracownicy wydziałów obsługujących migrantów i uchodźców
  • Instytucje szkolące osoby współpracujące z cudzoziemcami
  • Organizacje ułatwiające integrację migrantów i uchodźców z lokalną społecznością
  • Wolontariusze pracujący z migrantami i uchodźcami
  • Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji pracownika międzykulturowego

Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Na konferencji pokazane zostaną rezultaty projektu 2GEM, ale też innych projektów, które dają narzędzia do pracy z migrantami i uchodźcami w różnych środowiskach. Pokazane również zostaną możliwości wsparcia środowisk uchodźczych i migracyjnych, które bardzo często mogą pomóc sobie nawzajem. Spróbujemy również wspólnie zastanowić się nad tym w jaki sposób kierować pomoc tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna i taką, która odpowiada na realne zapotrzebowanie.

Uczestnicy konferencji, jako pierwsi w kraju, otrzymają bezpłatny dostęp do platformy internetowej, zawierającej interaktywny kurs online dotyczący pracy międzykulturowej.

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 10 listopada 2022 r.

Data: 16 listopada 2022 r., 10:00 – 14:00

Miejsce: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, Al. Wyszyńskiego 86

Więcej informacji o projekcie: 
2GEM: Drugie Pokolenie Europejskich Migrantów