Edukacja szkolna

IncludeArt

Cel projektu

 • Wzmocnienie rozwoju zawodowego nauczycieli w celu zdobycia kreatywnych kompetencji, dzięki którym będą skutecznie promować rozwój uczniów i zwiększać udział uczniów marginalizowanych poprzez wykorzystanie sztuki, narzędzi cyfrowych i rzeczywistych przykładów wzorów artystycznych.
 • Umożliwienie nauczycielom zdobycia wiedzy w zakresie radzenia sobie z wielokulturową klasą i zwiększenia ich kompetencji międzykulturowych za pomocą szeregu metod cyfrowych i artystycznych
 • Umożliwienie wielokulturowego podejścia do uczenia w celu zwiększenia zdolności nauczycieli do planowania działań edukacyjnych, które są bardziej dostosowane do potrzeb uczniów docelowych, poprawy atmosfery w klasie w celu zachęcania do dialogu międzykulturowego, zwiększenia otwartości na integrację społeczną i empatię oraz rozwijania kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów.
 • Poprawa motywacji uczniów w dążeniu do dobrostanu społecznego i integracji w ich środowisku szkolnym i szerszej społeczności szkolnej, aby poprawić ich aktywne uczestnictwo, komunikację i kreatywność.

Grupy docelowe

 • Nauczyciele szkół średnich wszystkich przedmiotów
 • Uczniowie szkół średnich, zagrożeni wykluczeniem, pozbawieni zasobów cyfrowych i wiedzy oraz zagrożeni przedwczesnym zakończeniem nauki z powodu złego ogólnego samopoczucia.
 • Kadra nauczycielska, przedstawiciele społeczności szkolnej i rodziny dzieci w wieku szkolnym będą również objęci działaniami związanymi z realizacją głównych zadań oraz wydarzeniami końcowymi w każdym kraju i działaniami promocyjnymi.


Rezultaty

 • Kompendium historii sukcesu artystów przedstawiające wzory do naśladowania;
 • Moduły szkoleniowe dotyczące wykorzystania innowacyjnego podejścia opartego na sztuce i historiach artystów. Zapewnienie skutecznych narzędzi szkoleniowych w celu poprawy umiejętności twórczych uczniów.
 • Uruchomienie w szkołach edukacyjnego radia internetowego z transmisją radiową oraz nowych metod angażowania uczniów poprzez sztukę ,która zaoferuje zarówno nauczycielom, jak i uczniom nowe umiejętności cyfrowe i kanały wykorzystania sztuki jako metody nauczania i uczenia się.


Wartość dodana

Cele projektu są ściśle związane z innowacyjnością, jakością i uznaniem pracy nauczycieli, a współpraca między stowarzyszonymi szkołami z 5 krajów wzmocni wpływ IncludArt.

Planowane działania

 • Analiza partnerów, gromadzenie historii sukcesu i specyfikacja kompendium – gromadzenie historii lokalnych i międzynarodowych oraz opracowanie kompendium
 • Projektowanie modułów szkoleniowych, realizacja szkoleń i ocena – monitorowanie partnerów, grupy fokusowe, testy pilotażowe z udziałem nauczycieli oraz na poziomie lokalnym i międzynarodowym.
 • Rozwój i zastosowanie edukacyjnego radia internetowego – przeprowadzenie szkolenia pilotażowego z uczniami i nauczycielami.
 • Działania komunikacyjne, rozpowszechnianie i zrównoważony rozwój

Czas trwania projektu:

listopad 2022 – październik 2024

Więcej informacji:Koordynator projektu

Radio ECCA

Hiszpania

Partnerstwo

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia

Hiszpania

Research and Education of Social Empowerment and Transformation – RESET LTD

Cypr

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Pelican Language School

Czechy


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Adam Gogacz

adam(at)gogacz.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu


Tagi: