Integracja społeczna

PRODIGY: Promowanie włączenia osób niepełnosprawnych w reagowanie na sytuacje kryzysowe w środowisku pracy

Cel projektu

Celem ogólnym projektu PRO.D.I.G.Y  jest promocja wykorzystania i przyjęcia rozwiązań AR/VR wspomagających osoby niepełnosprawne i firmy podczas sytuacji kryzysowych w miejscu pracy, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych. Szkolenie z zakresu gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej zaoferowałoby osobom i firmom sposoby na przygotowanie się i ochronę podczas niespodziewanych sytuacji kryzysowych w miejscu pracy.

Cele szczegółowe:

 • pomoc firmom w ocenie poziomu włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego;
 • opracowanie ram metodologicznych w celu wsparcia grup docelowych w osiągnięciu włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego;
 • zapewnienie firmom  niezbędnych narzędzi do włączenia niepełnosprawności do ich planów reagowania kryzysowego oraz odpowiedniego szkolenia pracowników niepełnosprawnych na wypadek sytuacji kryzysowych;
 • wyposażenie osób (pracowników firm, osób niepełnosprawnych, osób udzielających pierwszej pomocy) w niezbędną wiedzę na temat niepełnosprawności i szkolenia w sytuacjach kryzysowych
 • zwiększanie świadomości dotyczącej konieczności włączania osób niepełnosprawnych i szkoleń z tematyki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Kluczowe grupy docelowe projektu to:

 • Osoby niepełnosprawne jako pracownicy MŚP i wszelkiego rodzaju innych organizacji;
 • MŚP i inne organizacje, które chcą wzmocnić swój profil społeczny i wspierać niepełnosprawnych pracowników i klientów, a także wzmocnić swoje plany reagowania w sytuacjach kryzysowych za pomocą najnowocześniejszych podejść;
 • Personel zaangażowany w zarządzanie kryzysowe w MŚP i organizacjach wszelkiego rodzaju: kierownicy i pracownicy ds. zdrowia i bezpieczeństwa, pracownicy ochrony, osoby udzielające pierwszej pomocy;
 • Organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, którzy wzbogacą swoje programy szkoleniowe i metodologie poprzez wykorzystanie AR/VR w zarządzaniu kryzysowym dla osób niepełnosprawnych
 • Konsultanci ds. zarządzania ryzykiem, BHP i reagowania w sytuacjach kryzysowych


Wartość dodana

Ponadnarodowy charakter projektu PRO.D.I.G.Y zapewni jego promocję i adaptację w pięciu krajach europejskich i pozwoli na wymianę praktyk i doświadczeń z różnych środowisk biznesowych. Ponieważ jest to europejski (jeśli nie globalny) problem, który musi zostać rozwiązany, wykorzystując doświadczenie, dobre praktyki i wiedzę każdego z partnerów, projekt stworzy innowacyjne ramy, które uwzględnią specyfikę każdego z uczestniczących krajów UE. Ponadto, projekt będzie wykorzystywać mocne strony i możliwości każdego z partnerów do rozwiązywania wspólnych problemów, generowania i dzielenia się wiedzą oraz promowania innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przeniesione do innych kontekstów i na szeroką skalę.

Planowane działania

Wszystkie kraje partnerskie będą zaangażowane w:

 • opracowanie wyników projektu
 • lokalne wydarzenia o charakterze promocyjnym. 

Czas trwania projektu:

grudzień 2022 – listopad 2024

Więcej informacji:Koordynator projektu

Społeczna Akademia Nauk

Polska

Partnerstwo

Tournis Symvouleftiki EE

Grecja

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

E.G. Eugene Global Ltd

Cypr

Handy Club Ostrava Zapsany Spolek

Czechy

REALISCAPE TYPORAMA MON. EPE

Grecja


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu


Tagi: