Spotkanie online partnerów projektu PRODIGY

Spotkanie online partnerów projektu PRODIGY

12 października partnerzy projektu Prodigy – Erasmus+ odbyli spotkanie online, aby podsumować swoją dotychczasową pracę i zaplanować nadchodzące działania. Skupiliśmy się głównie na wyznaczeniu kolejnych kroków w ramach WP2: Stworzenie ram metodycznych do przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej…

Newslettera projektu Prodigy – Erasmus+

Newslettera projektu Prodigy – Erasmus+

Zapraszamy do lektury pierwszego Newslettera projektu Prodigy – Erasmus+. Przeczytacie w nimo ogólnej idei projektu, a także o naszych pierwszych działaniach i kolejnych, planowanych krokach. Więcej informacji o projekcie znajdziecie na jego stronie internetowej: http://www.prodigy-project.eu/