Szkolenie dla nauczycieli SMILE

Za nami dwu dniowe szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu SMILE – Share the Music for Inclusive Education. Szkolenie zorganizowane w rytmie muzyki i dobrej zabawy. A to wszystko po to aby zapoznać nauczycieli z rolą jaką odgrywa muzyka w edukacji włączającej. Zaprezentowane zostały dobre praktyki w zakresie edukacji włączającej stosowane w przedszkolach w krajach partnerskich projektu. Duża dawka inspirujących pomysłów.

To był naprawdę świetny czas, pełen nowych inspiracji i wymiany doświadczeń.
Będzie nam brakowało między innymi wspólnych aktywności