Spotkanie online partnerów projektu NEBULa

Właśnie zakończyło się spotkanie on-line partnerów projektu, w czasie którego omówiliśmy wiele ważnych spraw.

Wybieramy logotyp, zbieramy materiały do pierwszego, interesującego rezultatu. Będą to między innymi przykłady projektów w programie New European Bauhaus (NEB). Projekty realizowane w ramach inicjatywy New European Bauhaus aktywizują nas wszystkich do wyobrażenia sobie i wspólnego budowania zrównoważonej i inkluzywnej przyszłości, która jest piękna dla naszych oczu, umysłów i dusz.

Wczytujemy się zatem w praktyki i doświadczenia, które są:

● wzbogacające, inspirowane sztuką i kulturą, odpowiadające na potrzeby wykraczające poza prostą funkcjonalność,

● zrównoważone, w harmonii z naturą, środowiskiem i naszą planetą,

● integracyjne, zachęcające do dialogu między kulturami, dyscyplinami, płciami i grupami wiekowymi.

Oto lista nowych zwycięskich projektów, które są bardzo inspitujące!

New European Bauhaus Prizes and European Urban Initiative Call: meet the winners (europa.eu) https://cyprus.representation.ec.europa.eu/…/new…

Praca nad wyborem najlepszych praktyk jest rozwijająca i twórcza, co wcale nie oznacza, że prosta. Dzisiejsze spotkanie pełne było ważnych dla nas spraw i decyzji.

W projekcie udział bierze 6 ambitnych organizacji partnerskich .

● Non-formal education for youth z Ukrainy

● PRISM Impresa Sociale z Włoch

● E-Juniors z Francji

● GEYC z Rumunii

● E-Medine – Europe Direct Catania z Włoch

● FRAME z Polski

Trzymajcie za nas kciuki, bo pracy przed nami bardzo wiele!

A już po wakacjach zaprezentujemy pierwszy rezultat: Podręcznik dla młodych przedsiębiorców inspirowany najlepszymi praktykami europejskimi i wynikami badania o którym już wkrótce usłyszycie!