Edukacja szkolna

Stronger Youth- „Silniejsza młodzież” – Wzmocnienie kompetencji społecznych i umiejętności miękkich młodych ludzi poprzez wzajemną opiekę rówieśniczą

Projekt ten będzie stanowił wkład w pierwszy etap profilaktyki poprzez wzmocnienie młodzieży za pomocą najbardziej odpowiedniego kanału komunikacji-rówieśników. Głównym celem projektu jest wsparcie młodzieży po przez zapewnienie im narzędzi do mentoringu rówieśniczego- formy samopomocy środowiskowej, w której młodzi ludzie wykazujący się większą odpornością psychiczną i samoorganizacją, wspiera rówieśników zagrożonych depresją lub wykluczeniem społecznym.  

Cel projektu

  • Stworzenie ram komunikacji z młodzieżą – zapewnienie narzędzia on-line do rekrutacji młodych ludzi, którzy mogą stać się wolontariuszami.- mentorami.
  • Stworzenie zestawu aktywności, które mentorzy mogą zapewnić podopiecznym w taki sposób, aby wspólne działania rozwijały i poprawiały kompetencje społeczne komunikacyjne u obu stron procesu. 
  • Zapewnienie nauczycielom know-how na temat pracy z młodzieżą, która może zostać mentorami rówieśniczymi. 

Grupy docelowe

  • Choć można odnieść wrażenie, że najważniejszą grupą docelową są młodzi ludzie zagrożeni zachowaniami depresyjnymi, autorzy projektu mocno podkreślają, że główną grupą docelową są nastolatki. Ważne jest zrozumienie, że projekt skierowany jest do młodzieży, która dzięki współpracy ma realizować ideę inkluzji poprzez wzajemną pomoc rówieśniczą. Odbiorcami są więc zarówno młodzi ludzie narażeni na czynniki depresyjne, jak i ci, którzy dzięki swojej otwartości społecznej i odporności psychicznej mogą zaangażować się w profilaktykę depresji wśród młodzieży. Zakładana w projekcie aktywizacja ma dotyczyć obu grup młodych ludzi, obie strony muszą współpracować i tworzyć, pielęgnować, dzielić się i rozpowszechniać wspólne wartości, aby osiągnąć cele projektu.  
     
  • Drugą grupą odbiorców są edukatorzy: profesjonaliści ze wszystkich instytucji zajmujących się młodzieżą. Proces mentoringu rówieśniczego wymaga wprowadzenia i profesjonalnego monitorowania. Musi to być jednak monitoring uczestniczący, a nie ingerujący. Dodatkową, pośrednią grupą odbiorców są wszyscy interesariusze: decydenci procesu edukacyjnego, pedagodzy szkolni, rodzice młodzieży. Realizacja projektu pozwoli zrozumieć procesy komunikacyjne i dotrzeć do pokolenia szczególnie narażonego na niebezpieczne czynniki współczesnego świata. 


Rezultaty

  1. Metodologia wraz z kompletnym zestawem narzędzi do prowadzenia procesu mentoringu rówieśniczego w celu zapobiegania zachowaniom depresyjnym i wykluczeniu społecznemu wśród młodych ludzi.    
  2. Narzędzie on-line do oceny umiejętności, które bada umiejętności społeczne i komunikacyjne oraz przekazuje informacje zwrotne w celu zostania mentorem lub doskonalenia się,  
  3. Przewodnik dla wychowawców, jak nadzorować proces mentoringu,Wartość dodana

Projekt bezpośrednio dotyka tego, co jest bardzo ważne w świecie, w którym miesza się ogromna liczba wartości z różnych kultur: daje możliwość nawiązywania i wzmacniania relacji między ludźmi, począwszy od młodego pokolenia, które jest szczególnie narażone na dorastanie w poczuciu izolacji i samotności. Różnorodność partnerów pozwoli na szerokie zastosowanie metodologii i wyników projektu w wielu dziedzinach. Każdy z partnerów w równym stopniu wykorzysta efekty wspólnego wysiłku dla dobra społeczności, jaką jest Europa,pracując z młodym pokoleniem, od którego zależeć będzie przyszłość Unii Europejskiej. 

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim zostanie zorganizowana konferencja upowszechniająca rezultaty projektu. l

Czas trwania projektu:

Grudzień 2023 – Listopad 2025

Więcej informacji:Koordynator projektu

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

VITALE TECNOLOGIE COMUNICAZIONE – VITECO SRL

Włochy

UNIVERSIDADE DE EVORA

Portugalia

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII

Rumunia

Pelican Language School

Czechy

Asociación Valencia Inno Hub

Hiszpania


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Adam Gogacz

adam(at)gogacz.eu


Tagi: