Edukacja wyższa

ICD4VET: Interaktywne programy nauczania w zakresie technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego

Głównym celem projektu ICD-4TVET jest opracowanie koncepcji otwartej innowacji oraz podejścia do optymalizacji i przyspieszenia procesu tworzenia programów nauczania w sektorze technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego.
Oczekuje się, że ten praktyczny wkład zostanie osiągnięty poprzez zaproponowanie interaktywnej metodologii opracowywania programów kształcenia i szkolenia zawodowego, która będzie w stanie uwzględnić trendy / potrzeby rynkowe i odpowiedzieć na nie w odpowiednio krótkim czasie. Będzie to realizowane za pośrednictwem platformy cyfrowej do automatycznej modyfikacji programów nauczania.

Platforma cyfrowa opracowana w ramach projektu umożliwi podmiotom rynku pracy zdefiniowanie ich potrzeb w oparciu o ESCO, dzięki czemu inni interesariusze – od władz krajowych po poszczególne szkoły kształcenia zawodowego – mogą szybko dostosować się do tych potrzeb dzięki tworzeniu odpowiednich, elastycznych programów nauczania i programów szkoleniowych.

Cel projektu

Głównym celem projektu ICD-4TVET jest opracowanie koncepcji otwartej innowacji oraz podejścia do optymalizacji i przyspieszenia procesu tworzenia programów nauczania w sektorze technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, aby:

  • umożliwić europejskim instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego nadążenie za wymaganiami rynku pracy i
  • umożliwić uczącym się / absolwentom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracownikom kontynuowanie kariery zawodowej w zakresie edukacyjnym i zawodowym;
  • wspierać poprawę jakości, doskonałości innowacyjnej i internacjonalizacji na poziomie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę transnarodową między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami.

Grupy docelowe:

Każdy interesariusz zaangażowany w proces kształcenia i szkolenia zawodowego, którymi są absolwenci-studenci, dostawcy kształcenia i szkolenia zawodowego, władze krajowe, UE i firmy zatrudniające absolwentów szkolnictwa zawodowego.

Rezultaty

Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu:

  • Komunikacja między różnymi interesariuszami w zakresie tworzenia programów kształcenia i szkolenia zawodowego zostanie uproszczona i przyspieszona;
  • Utworzona zostanie innowacyjna metodologia opracowywania programów kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadająca potrzebom i wymaganiom rynku pracy;
  • Opracowane zostanie systematyczne podejście do tworzenia programów kształcenia i szkolenia zawodowego i zarządzania nimi – w ramach modułowego, segmentowego systemu cyfrowego;
  • Wspierany będzie indywidualny proces walidacji kompetencji i kwalifikacji poprzez znormalizowany, ale możliwy do dostosowania – system oceny (na podstawie ESCO, wielojęzycznej klasyfikacji europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów)
  • Metodologia i platforma ICD-4TVET zostaną przetestowane pilotażowo w obszarach przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu metalowego i ICT;
  • Określone zostaną przyszłe trendy i obiecujące najnowsze technologie oraz innowacje.

Wydarzania upowszechniające

W każdym kraju partnerskim organizowane będą wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty, na które serdecznie zapraszamy!

Czas trwania projektu:

wrzesień 2019 – czerwiec 2022

Partnerstwo strategiczne w edukacji zawodowej

Więcej informacji:Koordynator projektu

Institouto Ekpedeftikis Politikis

Grecja

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

University of the Aegean

Grecja

University of Cyprus

Cypr

PEMU

Węgry

bit Schulungscenter GmbH

Austria


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu


Tagi: