Edukacja szkolna

C.A.R.E. – Zwiększanie poczucia własnej wartości i szans na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzrokową poprzez kształtowanie ich kompetencji psychomotorycznych w pracy z ceramiką

C.A.R.E. jest międzynarodowym projektem dającym szansę młodym ludziom z niepełnosprawnością wzrokową na uwolnienie ich potencjału jako jednostek, artystów i pracowników, poprzez warsztaty ceramiczne i wzmocnienie ich umiejętności psychomotorycznych, jako jednej z podstaw rozwoju.

Projekt promuje integrację społeczną i ma na celu wzmocnienie kontaktów osób z niepełnosprawnością wzrokową z lokalną społecznością, a także z innymi osobami o specjalnych potrzebach fizycznych. Jest to tylko punkt wyjścia do rozwoju edukacji włączającej, która połączy szkolenie zawodowe, edukację nieformalną i wiedzę na temat konkretnej niepełnosprawności, aby w rezultacie wyposażyć instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz organizacje pracujące z osobami niedowidzącymi w nowe metody, aby mogły one prowadzić warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych i zaangażować osoby niepełnosprawne w zajęcia i warsztaty z osobami pełnosprawnymi, sprzyjając w ten sposób integracji społecznej, tolerancji, wzajemnemu uczeniu się i standaryzacji wspólnej edukacji włączającej.

Cel projektu

 • Podniesienie samooceny młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową poprzez wzmocnienie ich umiejętności psychomotorycznych;
 • Zwiększenie szans słabowidzących młodych osób  na zatrudnienie w dziedzinie sztuki, kultury, pracy społecznej i artystycznej;
 • Budowanie w młodych ludziach przekonania, że są aktywnymi uczestnikami rozwoju swojej społeczności, swojego miasta, jak również całego środowiska artystycznego UE;
 • Wspieranie budowania potencjału i wpływu ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych poprzez wprowadzenie zajęć z ceramiki dla wszystkich uczniów, oraz wyposażenie mistrzów i trenerów ceramiki w odpowiednie umiejętności, aby mogli przyjąć także uczniów niedowidzących;

Grupy docelowe

Kluczowe grupy docelowe projektu to:

 • Pracownicy młodzieżowi/edukatorzy/trenerzy
 • Młodzi ludzie z niepełnosprawnością wzrokową
 • Mistrzowie ceramiki, pochodzący ze stowarzyszeń pracowni ceramicznych, sklepów lub profesjonalnych instytucji szkoleniowych


Rezultaty

 1. „Podręcznik C.A.R.E” jak rozpocząć warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych młodych osób z niepełnosprawnością wzrokową, łączący (1) kompetencje doświadczonych organizacji już pracujących z osobami słabowidzącymi, (2) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ceramicznych mistrzów ceramiki w każdym z zaangażowanych krajów, oraz (3) aktywne zaangażowanie dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, których trenerzy zdobędą nowe kompetencje, aby opanować podejście do nauczania rozwoju umiejętności psychomotorycznych poprzez tworzenie ceramiki oraz będą mogli dostosować swoje metody pracy tak, żeby mogli oni w pełni zaangażować niedowidzących młodych ludzi w swoje zajęcia i warsztaty.
 2. Komplementarny podręcznik ze wskazówkami, jak zaangażować i w pełni nawiązać efektywną współpracę z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową.
 3. „Studia przypadków C.A.R.E” – podręcznik  dedykowany młodym osobom z niepełnosprawnością wzrokową, który służyć ma wyposażeniu młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w wiedzę w zakresie podstaw przedsiębiorczości, tworzenia własnej firmy oraz rozwijaniu umiejętności wyszukiwania “luk” w lokalnym rynku.
 4. „Moje pierwsze dzieło sztuki” – prace ceramiczne wykonane przez młode, słabowidzące osoby pod okiem mistrzów ceramiki.
 5. „Muzeum miejskie” – wystawa dla lokalnej społeczności z inspirowanymi tradycją dziełami ceramicznymi słabowidzących uczestników projektu, mająca na celu pokazanie światu, że osoby z niepełnosprawnością mogą być świetnymi artystami, profesjonalistami, a nawet przedsiębiorcami działającymi na rzecz swojej społeczności.


Wartość dodana

Rozwój alternatywnych i innowacyjnych form edukacji nieformalnej w zakresie wzmacniania umiejętności psychomotorycznych oraz przedsiębiorczości.

Planowane działania

 • Stworzenie 72 ceramicznych dzieł sztuki przez uczestników projektu, które będą inspirowane lokalnymi tradycjami, a następnie zostaną zaprezentowane we wszystkich miastach partnerskich projektu, tworząc w ten sposób koncepcję muzeum miejskiego.
 • Produkcja profesjonalnych filmów wideo z lokalnych i międzynarodowych warsztatów.
 • Przeprowadzenie międzynarodowych  szkoleń promujących wartości UE takie jak wolność, równość, godność ludzka i prawa, które będą stanowiły dla uczestników okazję do spotkania, wspólnej kreatywności, dzielenia się doświadczeniami, wzajemnego uczenia się i pracy zespołowej na poziomie europejskim.

Czas trwania projektu:

październik 2022 – sierpień 2025

Więcej informacji:Koordynator projektu

I.E.R.F.O.P. Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale – Onlus

Włochy

Partnerstwo

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

SIGMA – Tournis Symvouleftiki EE

Grecja

ARDMORE Education and Development

Irlandia

CSI Center For Social Innovation LTD

Cypr


Kontakt z opiekunem projektu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Edyta Weigel

edyta.weigel1974(at)gmail.com


Tagi: