Pracownia ceramiki Zbychewka- Polski partner projektu C.A.R.E

Zbychewka – pracownia ceramiki jest naszym Partnerem przy realizacji projektu Ceramic Artworks to Raise Esteem and Employability-CARE.

Nie wspominamy o niej teraz przypadkiem. Nasza współpraca rozwija się bardzo dobrze, więc tym bardziej miło nam poinformować, że już w październiku zorganizujemy razem międzynarodowe warsztaty ceramiczne dla trenerów i nauczycieli pracujących z osobami niedowidzącymi, w których udział wezmą przedstawiciele krajów partnerskich naszego projektu, czyli Polski, Włoch, Irlandii, Cypru oraz Grecji.

Projekt promuje integrację społeczną i ma na celu wzmocnienie kontaktów osób niedowidzących z lokalną społecznością, a także z innymi osobami o specjalnych potrzebach fizycznych. Jest to tylko punkt wyjścia do rozwoju edukacji włączającej, która połączy szkolenie zawodowe, edukację nieformalną i wiedzę na temat konkretnej niepełnosprawności, aby w rezultacie wyposażyć instytucje edukacyjne i szkoleniowe oraz organizacje pracujące z osobami niedowidzącymi w nowe metody, aby mogły one prowadzić warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych i zaangażować osoby niepełnosprawne w zajęcia i warsztaty z osobami pełnosprawnymi, sprzyjając w ten sposób integracji społecznej, tolerancji, wzajemnemu uczeniu się i standaryzacji wspólnej edukacji włączającej.

Już wkrótce więcej informacji!

Zdjęcie Post 1 Ceramic

link do strony firmy https://zbychewka.pl/