Konferencja Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?

Serdecznie zapraszamy do udziału w

Konferencji „Fake newsy i nadmiar informacji. Jak osoby starsze mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?

która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2024 r. w godz. 9:30 – 14:00 w Fabryce Aktywności Miejskiej w Łodzi, ul. Tuwima 10.

Konferencja ta jest wydarzeniem podsumowującym dwuletni, międzynarodowy projekt “FakeNews&Elders – Elders in the Times of Fake News and Information Overload”, którego koordynatorem jest Fundacja FRAME. Nad wynikami projektu pracował wspólnie zespół ekspertów z sześciu krajów europejskich – Polski, Włoch, Hiszpanii, Francji, Czech i Grecji. W założeniach FakeNews&Elders promuje włączenie społeczne osób starszych a działania projektowe skierowane są do osób starszych (55+), lokalnych edukatorów, animatorów, pracowników bibliotek, trenerów, konsultantów, organizacji pozarządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Opracowana została platforma szkoleniowa oraz kurs, który ma za zadanie wyposażyć osoby dojrzałe w umiejętności naukowe i krytycznego myślenia oraz wzmacniać zdolność radzenia sobie z dezinformacją i manipulacją w mediach.
Prelegentami wydarzenia będą eksperci zajmujący się w swojej codziennej pracy zagadnieniami fake newsów oraz szkoleniem osób starszych, przedstawiciele organizacji zrzeszających seniorów, a także instytucji publicznych działających na rzecz seniorów. Będzie ono obejmowało następujące zagadnienia: kompetencje osób starszych w zakresie komunikacji medialnej, proces edukacji seniorów, charakterystyka fake newsów i dezinformacji.

Cele Konferencji:

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na znaczenie skutecznego radzenia sobie ze zjawiskami fake news, dezinformacji i błędnych informacji wśród osób starszych oraz zapoznanie zainteresowanych stron z bogactwem działań projektowych i zasobów, które mogą wesprzeć ich zadania w wyżej wymienionym zakresie, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa w sieci.

Adresaci Konferencji:

Wydarzenie jest skierowane w szczególności do organizacji zajmujących się kształceniem ustawicznym, organizatorów szkoleń dla osób starszych, organizacji zrzeszających seniorów, trenerów, edukatorów, specjalistów i badaczy, decydentów, urzędników publicznych, podmiotów działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, praktyków w tej dziedzinie itp. Jest ono również skierowane do seniorów.

Współorganizatorzy Konferencji:

  • Konsorcjum Cogito – Centrum Edukacji
  • Miejska Strefa Kultury w Łodzi
  • Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi

Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Łodzi oraz Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn Głos Seniora.

Szczegółowa agenda konferencji:

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/fRb65YwaxZT34dHK8

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 12 stycznia 2024 r.