Konferencja “WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  “WHATtoDOif  –  Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Adresaci Konferencji: Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego; Instytucje szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących  z cudzoziemcami; Nauczyciele uczący […]

Newsletter 3 – co nowego w projekcie Hi-Globe?

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu Hi-Globe mającego na celu zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji. Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw […]

RecyclArt

Sztuka z wykorzystaniem recyklingu sposobem na biznes? Brzmi dobrze, ale jak to zrobić? To pomysł nad którym pracuje międzynarodowe partnerstwo projektu Erasmus+. Przeczytaj więcej o tym pomyśle w najnowszym newsletterze, pełnym inspiracji wynikających z pierwszych zakończonych działań w projekcie. Milej lektury: RecyclART – Newsletter 1_PL  Ten projekt został zrealizowany przy […]

UNICULTURE Newsletter1

Welcome to UNICULTURE Newsletter1! Are you working in an intercultural & cross-cultural (ICC) environment? Are you teaching students from different cultures or ethnic groups?? Are you interested in knowing more on successful pedagogical interaction in ICC educational environments? If your answer to any of these questions is ‘yes’, then this […]

WHATtoDOif KICK-OFF MEETING DONE!

On 16th – 17th October 2019 the 1st Meeting in Brno (CZ) took place to present the project’s objectives, target groups, planned activities, partner roles and results so that all partners can have a common understanding of the project. Thanks to the host organization Spolek PELICAN for exceptional hospitality and […]