Zaproszenie na seminarium podsumowujące projekt CultHera

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium wieńczącym realizację projektu CultHera: Zaangażowanie obywatelskie na rzecz dziedzictwa kulturowego i historycznego w środowisku miejskim i podmiejskim w kontekście UE.

Celem projektu było stworzenie ram metodologicznych oraz materiałów edukacyjnych służących społeczności akademickiej do zaangażowanej edukacji i działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia i modelowania partycypacji społecznej obywateli i naukowców. W ramach projektu stworzona została interaktywna platforma edukacyjna (culthera.eu) zawierająca Pakiet szkoleniowy obejmujący metodologię „włączania” dziedzictwa kulturowego i historycznego (CHH) w rozwój współczesnych środowisk miejskich i podmiejskich oraz podręcznik i materiały szkoleniowe do wykorzystania w toku edukacji akademickiej. 

Seminarium odbędzie się w dniu 16 marca 2024 r. w Auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim o godzinie 13:00.

Agenda wydarzenia:

13:00 – 13:30 Rejestracja uczestników

13:30 – 13:50 Cele i założenia projektu CultHera – znaczenie procesu uspołecznienia działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

13:50 – 14:10 Prezentacja pierwszego rezultatu projektu: Ramy metodologiczne CultHera

14:10 – 14:30 Prezentacja drugiego rezultatu projektu: Pakiet szkoleniowy CultHera

14:30 – 14:50 Prezentacja trzeciego rezultatu projektu: Model zintegrowanego podejścia do socjalizacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym i historycznym w środowisku miejskim i podmiejskim

14:40 – 15:10 Przerwa kawowa

15:10 – 15:30 Prezentacja czwartego rezultatu projektu: Poradnik CultHera dla mentorów

15:30 – 15:50 Prezentacja piątego rezultatu projektu: Strategia obywatelskiego zaangażowania w uspołecznianie dziedzictwa kulturowego i historycznego w środowisku miejskim i podmiejskim

15:50 – 16:10 Prezentacja szóstego rezultatu projektu: Platforma e-learningowa CultHera i e-biblioteka

16:10 – 16:30 Dyskusja: Metody i strategie uczelni wyższych w zakresie socjalizacji społeczności akademickiej w kierunku zaangażowania w ochronę dziedzictwa kulturowego

16:30 – 17:00 Podsumowanie seminarium, networking.