Spotkanie online partnerów projektu PRODIGY

📅12 października partnerzy projektu Prodigy – Erasmus+ odbyli spotkanie online, aby podsumować swoją dotychczasową pracę i zaplanować nadchodzące działania.

Skupiliśmy się głównie na wyznaczeniu kolejnych kroków w ramach WP2: Stworzenie ram metodycznych do przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych. ♿ Ustalony został termin pilotażu z udziałem MŚP we wszystkich krajach partnerskich.

Omówiliśmy także kwestię podsumowania analizy narzędzi do samooceny firm oraz powstanie sylabusa, jak również sprawy dotyczące zarządzania i upowszechniania.

Śledź nasze media społecznościowe, aby pozostać na bieżąco!

Facebook: https://www.facebook.com/PRO.D.I.G.Y.vet

Instagram: https://www.instagram.com/pro.d.i.g.y/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98233382