Aspekty migracyjne

TeachMe: Dydaktyka multimedialna – Sztuka i nauka nauczania języka kraju przyjmującego zagranicznych studentów

Liczba studentów międzynarodowych w ostatnich latach globalnie wzrasta. W 2016 r. w UE było prawie 5,1 mln studentów międzynarodowych (tj. 2,3% wszystkich studentów studiów wyższych), co oznacza wzrost z 2,1 mln w 2000 r. (Instytut Statystyki UNESCO, 2018). Raporty UNESCO (2018) i EVP of Global Engagement and Research (2019, patrz Studyportals) pokazują znaczące korzyści ekonomiczne wynikające z rosnącej międzynarodowej rekrutacji na studia wyższe w krajach europejskich i innych. Oprócz widocznego wpływu finansowego, z międzynarodowymi studentami może być związanych mnóstwo niematerialnych pozytywnych skutków.

Europa rozwija się dzięki temu, że ludzie się spotykają i rozumieją. Kluczową kompetencją w tym zakresie jest znajomość języków obcych. Można powiedzieć, że jednym z podstawowych warunków sukcesu studentów międzynarodowych jest ich umiejętność posługiwania się językiem kraju goszczącego lub językiem, którego będą używać podczas studiów. Zazwyczaj studenci ci mają jasną wizję kierunku studiów, na który planują uczęszczać i są gotowi ciężko pracować, aby osiągnąć swoje cele, jednak bez znajomości języka będzie przychodziło im to o wiele trudniej.

Partnerstwo projektu chce ułatwić młodym Europejczykom studiowanie w innych krajach europejskich. W tym celu skupiamy się na krajach, na które jest mniejsze zapotrzebowanie i na językach, które są mniej rozpowszechnione. Nauka tych języków w stosunkowo krótkim czasie wymaga zaawansowanej dydaktyki i metodyki. Projekt TeachMe tworzy oparte na neurodydaktyce narzędzia internetowe dla studentów międzynarodowych oraz dla nauczycieli, edukatorów i facylitatorów kursów językowych, w celu zwiększenia liczby młodych ludzi, którzy chcą uczyć się mniej popularnych języków krajów UE i poprawienia ich zdolności do opanowania języka kraju goszczącego.

Cel projektu

Projekt TeachMe ma na celu:

 • zwiększenie liczby młodych osób, które chcą nauczyć się mniej popularnych języków europejskich, a także poznać i zagłębić się w  kulturze kraju goszczącego
 • stworzenie europejskiego wzorca: zestawu intensywnych programów językowych dostosowanych do potrzeb młodzieży zainteresowanej studiami na zagranicznym uniwersytecie w jednym z krajów partnerskich (Niemcy, Włochy, Rumunia, Polska, Czechy)
 • promowanie współpracy międzynarodowej i wzajemnego uczenia się pomiędzy partnerami, którzy reprezentują różne sektory edukacji w celu poprawy systemów, struktur i procesów edukacyjnych
 • wspieranie wymiany i uwidacznianie dobrych praktyk, dialogu, wzajemnego uczenia się i współpracy pomiędzy decydentami, praktykami i interesariuszami z krajów partnerskich.

Grupy docelowe:

Głównymi odbiorcami projektu są:

 • nauczyciele języków obcych
 • studenci obcokrajowcy


Rezultaty

 1. Przewodnik dla zagranicznych studentów zawierający linki, infografiki, filmy i inne materiały, które będą przydatne w trakcie przygotowywania się do studiów w obcym kraju.
 2. Neurodydaktyczna koncepcja intensywnego nauczania języka obcego poprzez podejście multimodalne i blended learning.
 3. Nowe metody i narzędzia dla nauczycieli, dotyczące tego, jak być elastycznym i dostosowywać metody nauczania do okoliczności oraz jak przekazywać wiedzę od nauczyciela do ucznia w środowisku cyfrowym, w tym koncepcja „cyfrowej klasy online”.
 4. Przewodnik dla facylitatorów intensywnych kursów językowych z przydatnymi interaktywnymi zasobami, materiałami i narzędziami, które można wykorzystać podczas procesu nauczania.
 5. Platforma TEACHME z interaktywną biblioteką, która będzie służyła jako bank zasobów i testów samoprzygotowawczych dla nauczycieli języków obcych i zagranicznych studentów.


Wartość dodana

Projekt przyniesie znaczące efekty edukacyjne studentom, którzy chcą uczyć się w języku kraju goszczącego, ponieważ będzie oferował innowacyjne połączenie nauki synchronicznej i asynchronicznej. Studenci międzynarodowi otrzymają autentyczne informacje o strukturach językowych, poznają słownictwo, kulturę i cywilizację danego kraju, struktury gramatyczne charakterystyczne dla każdego języka kraju goszczącego oraz mechanizmy ich użycia. Będą integrować odpowiednie struktury gramatyczne w dyskursie ustnym i pisemnym, w rzeczywistych kontekstach komunikacyjnych. Ambicją partnerów projektu jest to, aby studenci międzynarodowi nie tylko wybierali do studiowania mniej popularne kraje europejskie, ale także zagłębiali się w języku i kulturze danego kraju przyjmującego. W ten sposób studenci będą bardziej związani z tym, co oferuje im dany kraj oraz będą w stanie lepiej zintegrować zdobyte wiedzę i umiejętności z innymi obszarami ich życia.

Planowane działania

W każdym kraju partnerskim zostaną zorganizowane warsztaty TeachMe, a na zakończenie projektu odbędzie się konferencja w Mainz (Niemcy).

Czas trwania projektu:

luty 2022 – styczeń 2024

Więcej informacji:Koordynator projektu

Johannes Gutenberg – Universitat in Mainz

Niemcy

Partnerstwo

PRISM Impresa Sociale S.R.L.

Włochy

Universitatea Transilvania din Brasov

Rumunia

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME

Polska

Pelican Language School

Czechy


Kontakt z opiekunem projektu

Katarzyna Kasznicka

kkasznicka(at)euframe.eu

Marta Kędzia

mkedzia(at)euframe.eu


Tagi: