Podsumowanie 3-dniowego szkolenia Newcomers at Work

Ostatni dzień 3-dniowego szkolenia dla osób pracujących z młodymi migrantami, które zorganizowane zostało w Gdańsku przez Politechnika Gdańska przy współpracy z pozostałymi partnerami w ramach międzynarodowego projektu Newcomers at Work, którego ogólnym celem jest włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji nowo przybyłych młodych osób NEET w wieku 18-25 lat ze środowisk uchodźczych lub migracyjnych poprzez poprawę ich zatrudnialności.

🔴Podczas spotkania uczestnicy m.in. zostali zapoznani z projektem, zaprezentowano im kluczowe wnioski z raportów krajowych, a każdy z partnerów podzielił się swoimi wstępnymi wynikami badań. Uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez partnerów projektu.