Ostatnie w 2023 r. spotkanie online partnerów projektu PRODIGY

📅 W poniedziałek 11 grudnia partnerzy projektu Prodigy – Erasmus+ odbyli ostatnie w tym roku spotkanie online i omówili trwające obecnie działania oraz plany na najbliższe tygodnie.

Partnerzy zakończyli pilotaż Ram metodycznych do przygotowania miejsca pracy na wypadek sytuacji kryzysowej dla osób niepełnosprawnych ♿ w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wnioski i sugestie od managerów i pracowników MŚP już wkrótce zostaną wprowadzone do przygotowanych dokumentów.

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad finalizacją katalogu

wymogów dla sylabusa i interaktywnego pakietu szkoleniowego.

Jednocześnie powstają pierwsze zarysy tych materiałów.

Na koniec podsumowaliśmy także kwestie dotyczące zarządzania i

upowszechniania, gdyż właśnie mija pierwszy rok realizacji tego

interesującego projektu!

Śledź nasze media społecznościowe, aby pozostać na bieżąco!

Facebook: https://www.facebook.com/PRO.D.I.G.Y.vet

Instagram: https://www.instagram.com/pro.d.i.g.y/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98233382

#PRODIGY#Erasmus#ErasmusPlus#EmergencyPreparedness