Zaproszenie na warsztaty „Neurodydaktyka w nauczaniu języka kraju przyjmującego”

Serdecznie zapraszamy do udziału w

warsztatach „Neurodydaktyka w nauczaniu języka kraju przyjmującego”

które odbędą się w dniu 17 stycznia 2024 r. w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173.

Warsztaty te są wydarzeniem podsumowującym dwuletni, międzynarodowy projekt TeachMe. Projekt ten miał na celu:

  • zwiększenie liczby młodych osób, które chcą nauczyć się mniej popularnych języków europejskich, a także poznać i zagłębić się w  kulturze kraju goszczącego
  • stworzenie europejskiego wzorca: zestawu intensywnych programów językowych dostosowanych do potrzeb młodzieży zainteresowanej studiami na zagranicznym uniwersytecie w jednym z krajów partnerskich (Niemcy, Włochy, Rumunia, Polska, Czechy)
  • promowanie współpracy międzynarodowej i wzajemnego uczenia się pomiędzy partnerami, którzy reprezentują różne sektory edukacji w celu poprawy systemów, struktur i procesów edukacyjnych
  • wspieranie wymiany i uwidacznianie dobrych praktyk, dialogu, wzajemnego uczenia się i współpracy pomiędzy decydentami, praktykami i interesariuszami z krajów partnerskich.

Adresaci Konferencji:

  • nauczyciele języków obcych
  • studenci języków obcych

Współorganizatorzy Konferencji:

  • Konsorcjum Cogito – Centrum Edukacji
  • Uniwersytet Łódzki

Program warsztatów:

Krótka prezentacja projektu TeachMe::

– Przewodnik dla zagranicznych studentów

– Podręcznik do neurodydaktyki

– Ćwiczenia i skrypty

– Przewodnik dla nauczycieli – jak zaplanować intensywny kurs językowy

– Platforma TeachMe

Neurodydaktyka – co to takiego? Jak wykorzystać jej osiągnięcia w nauczaniu języka obcego?

Warsztaty – opracowanie własnego ćwiczenia lub fragmentu lekcji w oparciu o metody neurodydaktyczne.

Prezentacja ćwiczeń oraz krótka dyskusja na ich temat

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 12 stycznia 2024 r.