Zaproszenie na Konferencję podsumowującą doświadczenia międzynarodowego projektu SMILE

– Jesteś nauczycielką/nauczycielem przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej?

– Czy wiesz jaką rolę odgrywa muzyka w rozwoju małego człowieka?

– Czy wiesz czym jest, a czym nie jest edukacja włączająca?

– Czy wiesz, jak połączyć z włączanie w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej z muzyką?

Jeśli na pierwsze pytanie odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco, ale na pozostałe wahasz się co do odpowiedzi, zapraszamy serdecznie na spotkanie z projektem SMILE!!

SMILE to projekt międzynarodowy, którego celem jest wypracowanie metodologii i narzędzi do używania muzyki jako narzędzia włączania w przedszkolu i szkole podstawowej. Innowacyjne metody, połączone z narzędziami, dają kompletny zestaw po to, aby stworzyć bezpieczną, włączającą, zachęcającą do aktywności atmosferę w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ale są tez inspiracją do działań edukacyjnych w każdym wieku.

Spotkanie odbędzie się 21 maja 2024 r. w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ul Pomorska 46/48, o godzinie 8:30. W planie spotkania m.in.:

  • Powitanie uczestników.
  • Przedstawienie Fundacji FRAME, projektu SMILE, partnerów projektu.
  • Krótkie wprowadzenie czym jest, a czym nie jest włączanie w edukacji.
  • Doświadczenia we wdrażaniu narzędzi projektowych w praktyce.

Współorganizatorami wydarzenia są:

  • Uniwersytet Łódzki
  • Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego