Jak zapewniać środowisko sprzyjające osiągnięciu dobrostanu w procesie edukacji Nad tym zagadnieniem pracuje międzynarodowe partnerstwo Wellness2 Project, w ramach którego, w październiku odbyło się pięciodniowe szkolenie trenerów osób dorosłych. Każdy dzień prowadzony był przez inną instytucję partnerską Eesti Vabaharidusliit, Fundację FRAME, Enoros Consulting LtdPRISM Impresa SocialePromimpresa. Część szkolenia odbywała się również on-line, dzięki Ecq Sofia. Fundacja Frame przygotowała drugi dzień szkoleniowy, którego tematem była kultura jako element wspierający rozwój dobrostanu fizycznego i psychicznego. Pozostałe obszary tematyczne🔍 poruszane w kolejnych dniach to: aspekty społeczne i psychologiczne zapewniające środowisko uczenia się, system komunikacji w edukacji, elastyczność systemów w celu zwiększenia różnorodności oraz planowanie szkoleń i tworzenie programu nauczania z uwzględnieniem aspektów wellbeingowych👍. Szkolenie było bardzo intensywne, a udział trenerów z 5 krajów Europy 🇵🇱🇮🇹🇪🇪🇨🇾🇧🇬 stanowił niezwykłą wartość dodaną😍. Wymieniliśmy się ciekawymi metodami i technikami wspierającymi wellness w edukacji osób dorosłych. Inspirujące warsztaty w gronie 26 trenerów z organizacji uczestniczących w projekcie WELLNESS2 zostały świetnie zorganizowane przez doświadczonego partnera PRISM w ich siedzibie w Palermo. Wróciliśmy do Polski pełni nowych pomysłów, jak dbać o wellbeing w edukacji. Kolejnym krokiem będzie zorganizowanie szkolenia, dla zainteresowanych trenerów z Polski, podczas którego przekażemy zdobytą wiedzę i doświadczenia partnerów zagranicznych. Szkolenie planowane jest na pierwszy kwartał 2022📅. Wkrótce więcej informacji📢

—————————————————

Informacje o projekcie w sekcji  projekt WELLNESS2  oraz na stronie www projektu: www.projectwellness.eu

 

 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy materiał odzwierciedla jedynie poglądy autorów i Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.