Twórczy recykling projektowy dla dobra środowiska – nowy Newsletter projektu RecyclArt

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem projektu RecyclArt

RecyclART_Newsletter 2_PL

Projekt RecyclART ma na celu opracowanie ponadnarodowego programu sprzyjającego rozwijaniu kreatywności i promowaniu wykorzystywania kreatywności przez osoby dorosłe, aby:

  • działać dla dobra środowiska i znaleźć nowe, alternatywne sposoby przekształcania odpadów w dzieła sztuki
  • podnosić umiejętności długotrwale bezrobotnych dorosłych poprzez zwiększenie ich samooceny oraz umiejętności rozwiązywania problemów, poprzez kontakt ze sztuką i jej tworzenie.

W ramach projektu prowadzonego przez konsorcjum składające się z 6 partnerów pochodzących z Grecji, Włoch, Polski, Albanii, Rumunii, zostaną opracowane 3 rezultaty:

  1. Dobre praktyki w zakresie „okazjonalnego recyklingu kreatywnego” wśród OSÓB DOROSŁYCH – analiza stanu wiedzy na temat okazjonalnego recyklingu kreatywnego. Okazjonalny recykling kreatywny to działanie polegające na stworzeniu nowego przedmiotu (ozdobnego lub nie potrzebnego od razu do konkretnego zadania) zaczynając od posiadanego zestawu materiałów odpadowych (proces: ODPADY →POMYSŁ → NOWY OBIEKT).
  2. Materiały do ​​nauki i praktyczny podręcznik w celu zwiększenia „okazjonalnego kreatywnego recyklingu” i systematycznego „opartego na podejściu projektowym, kreatywnego recyklingu” . Rezultat ten będzie zbiorem materiałów oraz serii działań, które sprawiają, że recykling jest systematyczny i projektowy, a nie tylko okazjonalny. Materiały będą promowały twórczą aktywność recyklingową jako wsparcie dla rozwoju samooceny dorosłych, którzy ze względu na długotrwałe pozostawanie bez pracy mają trudności z jej znalezieniem.
  3. Platforma wymiany RecyclART. Platforma wymiany będzie darmową otwartą przestrzenią skierowaną do dorosłych (zwłaszcza długotrwale bezrobotnych), artystów recyklingu, ogólnie artystów, edukatorów osób dorosłych, ludzi zainteresowanych projektowym recyklingiem twórczym i ścieżkami podnoszenia umiejętności oraz dzieleniem się pomysłami i przedmiotami ze społecznością.

Dotychczas opracowane rezultaty projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu:
https://www.recyclartproject.eu/intellectual-outputs/