Nowy Newsletter projektu ServiceDigiCulture już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem projektu ServiceDigiCulture. Projekt ma na celu opracowanie internetowego szkolenia oraz zestawu narzędzi, które będą przydatne do rozwijania innowacyjnego myślenia i projektowania nowatorskich usług. Innowacyjne podejście oraz “design thinking” mogą być wykorzystane do zoptymalizowania i udoskonalenia własnej oferty, przy wykorzystaniu nowych technologii, aby wejść na scyfryzowany rynek usług i produktów. Szkoleniu będzie towarzyszył podręcznik dla uczestników […]

Cyfrowe i zrównoważone innowacje w usługach sektora kultury i sektora kreatywnego

Sektor kultury i sektor kreatywny (CCS) ucierpiał na skutek pandemii. Potrzebne są trwałe, adaptowalne i zrównoważone rozwiązania, aby poradzić sobie a niekorzystnymi, spowodowanymi przez COVID-19, zmianami społecznymi w tych sektorach. Partnerstwo instytucji z czterech krajów rozpoczęło współpracę mającą na celu opracowanie internetowego szkolenia oraz zestawu narzędzi, do rozwijania innowacyjnego myślenia i projektowania nowatorskich usług (service design) w tym sektorze. Aktualnie jesteśmy na etapie badań […]