Pokolenie migrantów 1.5 a drugie pokolenie migrantów

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu 2GEM mającego na celu doskonalenie umiejętności migrantów 1.5 i drugiego pokolenia poprzez wykorzystanie ich wyjątkowych walorów kulturowych, aby skutecznie pełnili rolę łącznika kulturowego między społecznością migrantów a społeczeństwem lokalnym. Termin „1.5 pokolenie” odnosi się do osób, które przybyły do nowego kraju w czasie ich młodości. To pokolenie jest specyficzną grupą, która przywożąc ze sobą […]