Spotkanie partnerstwa projektu 2GEM w Palermo: praca nad kolejnymi krokami!

Trzecie bezpośrednie spotkanie partnerów w ramach projektu 2GEM odbyło się w Palermo, we Włoszech, w dniach 28-29 czerwca. Gospodarzem spotkania była firma PRISM Impresa Sociale s.r.l., a udział w nim wzięli wszyscy partnerzy projektu: ASDA ry (Finlandia), MOSAIC (Wielka Brytania), FRAME (Polska), ECQ (Bułgaria) i PELICAN (Czechy).

Spotkaliśmy się, aby omówić ostatnie – ale dość intensywne – kroki projektu, przed końcowym międzynarodowym spotkaniem projektowym i konferencją, która odbędzie się w Helsinkach, w Finlandii, rodzinnym mieście koordynatora projektu: ASDA ry.

Projekt 2GEM – Drugie Pokolenie Europejskich Migrantów ma na celu wyposażenie 1,5 i drugiego pokolenia migrantów w umiejętności, kompetencje i wiedzę niezbędną do pełnienia roli pracowników międzykulturowych w swoich społecznościach poprzez wykorzystanie ich unikalnych aktywów kulturowych.

Do tej pory opracowano prawie cztery z przewidzianych pięciu rezultatów projektu:

  • Szczegółowy przegląd dostępnych informacji na temat kwestii migrantów 1,5 i drugiego pokolenia oraz pracy międzykulturowej;
  • Mapa porównawcza, która gromadzi informacje na temat podejścia do pracy międzykulturowej w krajach partnerskich;
  • Przewodnik dla trenerów i edukatorów, jak prowadzić kurs dla pracowników międzykulturowych;
  • Program szkoleniowy dla osób pochodzenia migracyjnego z 1,5 i 2 pokolenia, mający na celu zapoznanie się z obszarem pracy międzykulturowej.

Kolejnym krokiem będzie przetłumaczenie przez organizacje partnerskie wyników czwartego rezultatu i opracowanie zawartości ostatniego przewidzianego rezultatu: innowacyjnego kursu online zawierającego wszystkie zasoby projektu, swobodnie dostępne dla każdego, kto mógłby być zainteresowany tematem (studenci, nauczyciele, organizacje non-profit, dorośli uczący się, pracownicy socjalni, itp.), który będzie również dostępny w 6 różnych językach (angielskim, polskim, czeskim, włoskim, bułgarskim i fińskim).

Projekt dobiega końca, ponieważ zakończy się w październiku 2022 roku, jednakże przed nami miesiące ciężkiej pracy, aby dostarczyć Państwu wysokiej jakości produkty i treści, które pozwolą otworzyć Wam się na nowe możliwości, które oferuje współczesny rynek pracy.