Refashion for Good – Erasmus+ project-Comiesięczne spotkanie partnerów

Pełny energii zespół Refashion for Good – Erasmus+ project👗 spotkał się w środę na swoje comiesięczne spotkanie robocze, aby omówić postępy swoich prac i ustalić zadania na kolejny miesiąc.

ℹRozmawialiśmy o zbliżającej się finalizacji bazy dobrych praktyk, która będzie prezentować zbiór dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mody, a także o pracach nad kolejnymi rezultatami projektu i działaniach dyseminacyjnych, które zapewnią jego upowszechnienie wśród jak największej liczby osób reprezentujących grupy docelowe projektu, czyli:

✅uczniów szkół średnich z różnych obszarów i środowisk

✅pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół średnich

✅specjalistów ds. mody, działaczy społecznych i przedsiębiorców

✅instytucji publicznych i ekspertów edukacyjnych

CESIE, Stimmuli for social change, NNY – Efterskolen for entreprenørskab & design, Associació Animacción Arterapia, Erasmus+ Diapolitismiko Gymnasio Evosmou, People Of 2050, dziękujemy za kolejne owocne i miłe spotkanie. 😍