“Interaktywne programy nauczania w zakresie technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego”

 

 

 

 

 


Partnerstwo stretegiczne w edukacji zawodowej

Głównym celem projektu ICD-4TVET jest opracowanie koncepcji otwartej innowacji oraz podejścia do optymalizacji i przyspieszenia procesu tworzenia programów nauczania w sektorze technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego.
Oczekuje się, że ten praktyczny wkład zostanie osiągnięty poprzez zaproponowanie interaktywnej metodologii opracowywania programów kształcenia i szkolenia zawodowego, która będzie w stanie uwzględnić trendy / potrzeby rynkowe i odpowiedzieć na nie w odpowiednio krótkim czasie. Będzie to realizowane za pośrednictwem platformy cyfrowej do automatycznej modyfikacji programów nauczania.

Platforma cyfrowa opracowana w ramach projektu umożliwi podmiotom rynku pracy zdefiniowanie ich potrzeb w oparciu o ESCO, dzięki czemu inni interesariusze – od władz krajowych po poszczególne szkoły kształcenia zawodowego – mogą szybko dostosować się do tych potrzeb dzięki tworzeniu odpowiednich, elastycznych programów nauczania i programów szkoleniowych.

Cel
Głównym celem projektu ICD-4TVET jest opracowanie koncepcji otwartej innowacji oraz podejścia do optymalizacji i przyspieszenia procesu tworzenia programów nauczania w sektorze technicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, aby:
(a) umożliwić europejskim instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego nadążenie za wymaganiami rynku pracy i
(b) umożliwić uczącym się / absolwentom kształcenia i szkolenia zawodowego oraz pracownikom kontynuowanie kariery zawodowej w zakresie edukacyjnym i zawodowym;
(c) wspierać poprawę jakości, doskonałości innowacyjnej i internacjonalizacji na poziomie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności poprzez ściślejszą współpracę transnarodową między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi zainteresowanymi stronami.
Rezultaty
Oczekuje się, że w wyniku realizacji projektu:

 • Komunikacja między różnymi interesariuszami w zakresie tworzenia programów kształcenia i szkolenia zawodowego zostanie uproszczona i przyspieszona;
 • Utworzona zostanie innowacyjna metodologia opracowywania programów kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiadająca potrzebom i wymaganiom rynku pracy;
 • Opracowane zostanie systematyczne podejście do tworzenia programów kształcenia i szkolenia zawodowego i zarządzania nimi – w ramach modułowego, segmentowego systemu cyfrowego;
 • Wspierany będzie indywidualny proces walidacji kompetencji i kwalifikacji poprzez znormalizowany, ale możliwy do dostosowania – system oceny (na podstawie ESCO, wielojęzycznej klasyfikacji europejskich umiejętności, kompetencji, kwalifikacji i zawodów)
 • Metodologia i platforma ICD-4TVET zostaną przetestowane pilotażowo w obszarach przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu metalowego i ICT;
 • Określone zostaną przyszłe trendy i obiecujące najnowsze technologie oraz innowacje.
Grupy docelowe
Każdy interesariusz zaangażowany w proces kształcenia i szkolenia zawodowego, którymi są absolwenci-studenci, dostawcy kształcenia i szkolenia zawodowego, władze krajowe, UE i firmy zatrudniające absolwentów szkolnictwa zawodowego.
Wydarzania upowszechniające
W każdym kraju partnerskim organizowane będą wydarzenia upowszechniające opracowane rezultaty, na które serdecznie zapraszamy!
Partnerstwo
Konsorcjum tego projektu składa się z sześciu organizacji, które zapewnią jakość projektu we wszystkich jego fazach. Partnerstwo obejmuje:

 1. Institouto Ekpedeftikis Politikis (Koordynator), Grecja
 2. Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME, Polska
 3. Panepistimio Aigaiou, Grecja
 4. University of Cyprus, Cypr
 5. PEMU, Węgry
 6. bit Schulungscenter GmbH, Austria
Czas trwania:
2019.09.01 – 2022.06.22

 


Kontakt
Informacji o projekcie udziela:
Marta Kędzia, info@euframe.eu    

 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.