„F2F2D – Face-to-Face-to-Distance and back – Jak szybko i skutecznie zmieniać formułę kursów językowych ze stacjonarnej na online”


Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych

Jak skutecznie przejść na nauczanie online języków obcych, a następnie powrócić do efektywnego kształcenia stacjonarnego? Nad rozwiązaniem tego problemu pracuje międzynarodowe partnerstwo projektu Erasmus +.

Projekt jest odpowiedzią na zaistniałe w Europie i  na świecie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane szybkim rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Sytuacja w Europie zmieniła się dramatycznie w ostatnich miesiącach ze względu na ogłoszenie pandemii COVID-19 i następujące po tym zamknięcie większości instytucji świadczących usługi edukacyjne. W tych okolicznościach kursy językowe ucierpiały szczególnie. W tego typu edukacji wyjątkową rolę odgrywa bezpośredni kontakt z lektorem, możliwość indywidualnych i grupowych konwersacji, ćwiczenie nowo nabytych umiejętności językowych, ale także uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej. Brak tradycyjnej formy nauki, która w tych przypadkach sprawdza się doskonale, sprawia, że istnieje pilna potrzeba opracowania alternatywnych metod prowadzenia kursów. Rozwiązanie tego problemu staje się bardzo istotne dla wszystkich organizacji oferujących usługi językowe w Europie.

Cel
Celem projektu jest opracowanie ram koncepcyjnych do przekształcania kursów w formę zdalną (online). Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

 • nauczyciel będzie na bieżąco rozwijał materiały dydaktyczne online także podczas stacjonarnego przebiegu kursów;
 • uczniowie będą korzystać z narzędzi zaproponowanych przez nauczyciela, aby zwiększyć swoje zaangażowanie w kurs, powtarzać i pogłębić swoją wiedzę, a także zapoznać się z narzędziami nauczania na odległość.

Pandemia znacząco wpłynęła na edukację, także na sposób w jaki ludzie uczą się. Dostrzegane zmiany pozostaną już częścią nowej rzeczywistości, która nastanie po zakończeniu pandemii. Dlatego też opracowane metody będą przydatne także po jej wygaśnięciu. Przykładem może być sytuacja związana z nagłą nieobecnością ucznia spowodowana chorobą. Dzięki korzystaniu z Internetu oraz znajomości narzędzi do nauki na odległość (online), nauczyciel może wykorzystać, przynajmniej częściowo, zdobytą wiedzę i przekazać uczniowi treści, które zostały pominięte na skutek nieobecności w klasie. Może być także sytuacja odwrotna, nieobecność nauczyciela spowoduje zaległości w programie i opóźnienia w harmonogramie. Wtedy uczniowie otrzymają linki do materiałów online i mogą sami zapoznać się z materiałem, aby utrzymać tempo kursu. Oczywiście pod warunkiem, że zdecydują się z niego skorzystać; w przeciwnym razie mogą oczywiście poprosić o standardową lekcję z innym nauczycielem lub połączyć obie formy. Podsumowując – każdorazowo kiedy standardowy proces nauczania / uczenia się jest niemożliwy do utrzymania, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą korzystać z narzędzi nauczania na odległość (online), aby nadążyć z programem i osiągnąć cele dydaktyczne.
Zasoby opracowane w ramach projektu zostaną przetłumaczone na język bułgarski, czeski, niemiecki, włoski i polski i będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

Grupy docelowe
Podstawowymi grupami docelowymi są:

 • Uczniowie i nauczyciele kursów językowych,
 • Organizatorzy kursów językowych (centra językowe, uniwersytety, organizacje pozarządowe pracujące z cudzoziemcami / imigrantami itp.),
 • Interesariusze / klienci (firmy, rodzice, sami uczniowie),
 • Władze regionalne i państwowe oraz decydenci w dziedzinie edukacji.
Rezultaty

W ramach projektu prowadzonego przez konsorcjum 6 partnerów z Niemiec, Czech, Włoch, Polski i Bułgarii, przygotowanych zostanie sześć rezultatów intelektualnych:

 • Przegląd typów kursów językowych i warunków jakie należy spełnić aby przekształcić każdy z nich w formę zdalną (online);
 • Przewodnik dla nauczycieli na temat dostępnych metod i narzędzi transferu;
 • Instrukcja przekształcania kursów;
 • Narzędzia dla uczniów, nauczycieli i szkół do prowadzenia na odległość procesu samooceny i oceniania;
 • Platforma do edukacji na odległość (online);
 • Przewodnik po kursie dla nauczycieli.
Wartość dodana

Projekt nie jest zwykłym przewodnikiem korzystania z narzędzia online lub instrukcją transferu kursu za pomocą narzędzi online. Raczej oferuje macierz, która w kontekście potrzeb konkretnego kursu, pomaga znaleźć najlepszą możliwą kombinację narzędzi wybranych z dostępnych zasobów. Dzięki temu sprawia, że nauczyciele oraz szkoły zaoszczędzą czas i zareagują:

 • odpowiednio szybko, aby nie stracić uczniów oraz czasu,
 • skutecznie, by dzięki wybranej kombinacji narzędzi na odległość (online) zajęcia zmieściły się w pierwotnym harmonogramie,
 • wybierając odpowiednie narzędzia i metody, które są odpowiednie zarówno dla nauczyciela, jak i dla uczniów danego kursu

W okresie prowadzenia stacjonarnych kursów językowych metodologia F2F2D zapewni nauczycielom i uczniom możliwość tworzenia zdalnych i internetowych materiałów pomocniczych do nauki języka. Poszerzy przez to możliwości radzenia sobie z nieobecnościami lub opóźnieniami w realizacji programu zgodnie z harmonogramem.

Planowane dzialania
 • Seminaria i konferencje w 2022 r. we wszystkich krajach partnerskich,
 • Końcowa międzynarodowa konferencja w Niemczech.

Obserwuj nas!

Partnerstwo

Lider:

 • Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen Nuernberg, Niemcy

Partnerzy:

 • PRISM – Promozione Internazionale Sicilia – Mondo, Włochy
 • ECQ – European Center For Quality, Bułgaria
 • PELICAN Language School, Czechy
 • Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej – FRAME, Polska
 • Associazione INNOVAMENTIS, Włochy
Czas trwania projektu:
Grudzień 2020 – Listopad 2022

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: http://www.f2f2d.eu/

Dołącz do nas na FB: https://www.facebook.com/F2F2Dproject

_____________________________________________________________

Zapisz się do Newslettera!

Jeśli interesuje Cię ta tematyka to wypełnij krótki formularz  –> LINK TUTAJ, lub daj znać e-mailem (info@euframe.eu), abyśmy mogli poinformować Cię o kolejnych krokach i zaprosić do udziału w ciekawych działaniach. Wszyscy zainteresowani uzyskają dostęp do bezpłatnych zasobów, na które składają się wyniki międzynarodowych badań, narzędzia, przykłady aplikacji, które można wykorzystać tworząc materiały do nauki zdalnej, metody ewaluacji postępów edukacyjnych, pracy nauczyciela oraz poziomu satysfakcji słuchaczy.

_____________________________________________________________

Kontakt

Więcej informacji na temat projektu:
Marta Kędzia, mkedzia@euframe.eu      


Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną