Pokolenie migrantów 1.5 a drugie pokolenie migrantów

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu 2GEM mającego na celu doskonalenie umiejętności migrantów 1.5 i drugiego pokolenia poprzez wykorzystanie ich wyjątkowych walorów kulturowych, aby skutecznie pełnili rolę łącznika kulturowego między społecznością migrantów a społeczeństwem lokalnym.

Termin „1.5 pokolenie” odnosi się do osób, które przybyły do nowego kraju w czasie ich młodości. To pokolenie jest specyficzną grupą, która przywożąc ze sobą bogactwo kulturowe ze swojego kraju, jednocześnie dostosowuje się do nowego miejsca i dorasta na granicy dwóch kultur.

Z kolei osoby z „drugiego pokolenia” imigrantów różnią się pod wieloma względami od reszty swojej społeczności. Jednym z tych ważnych różnic jest fakt, że urodzili się już w kraju przebywania. W przeciwieństwie do swoich rodziców często uważają kraj, w którym się urodzili, za swój dom. Drugie pokolenie migrantów jest również w pełni zintegrowane ze społeczeństwem – biegle posługują się językiem kraju goszczącego, a większość czasu spędzają w lokalnym środowisku (szkoły, grupy przyjaźni itp.).

Link do newslettera: Newsletter_2_2021_PL

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną