PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERSKIE WHATtoDOif ZA NAMI!

W dniach 16-17 października 2019 r. w Brnie, historycznej stolicy Moraw, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu. Jego celem było omówienie założeń projektu, zaangażowania grup docelowych, zaplanowanie najbliższych działań, doprecyzowanie roli partnerów i analiza wyników ewaluacji, tak aby wszyscy partnerzy mieli wspólne zrozumienie projektu.

Serdecznie podziękowania dla organizacji goszczącej, Spolek PELICAN za wyjątkową gościnność i  okazaną życzliwość.

Zapraszamy do polubienia Facebooka WHATtoDOif:  https://www.facebook.com/WhattoDoifproject/