Fundacja ma na celu rozwój i promocję współpracy międzynarodowej środowisk lokalnych wspierających edukację, aktywność zawodową i dobrostan obywateli.

Świat wokół nas podlega ciągłym zmianom. Megatrendy cywilizacyjne takie jak: globalizacja, informatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji, wzrost znaczenia ekologii i zrównoważone gospodarowanie stanowią wyzwanie dla Polski. Istnieje wiele problemów społeczno-gospodarczych, które kilkadziesiąt lat po okresie transformacji jeszcze nie zostały rozwiązane i pogłębiają trudności grup defaworyzowanych takich jak: osoby niepełnosprawne, młodzież, osoby dojrzałe.
Odpowiedź na potrzeby i oczekiwania potrzebujących jest możliwa dzięki promowaniu i podejmowaniu różnorodnych inicjatyw, szukaniu sprzymierzeńców na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Ważne miejsce w tym procesie zajmuje przedsiębiorczość, aktywność i współpraca obywatelska pod szyldem otwartego, demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa. Nauka, oświata, kultura, edukacja, ekonomia i gospodarka mogą stać w służbie wyrównywania szans i rozwoju oraz dobrostanu Polaków i pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej.