Newslettera projektu Prodigy – Erasmus+

Zapraszamy do lektury pierwszego Newslettera projektu Prodigy – Erasmus+. Przeczytacie w nim
o ogólnej idei projektu, a także o naszych pierwszych działaniach i kolejnych, planowanych krokach.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie na jego stronie internetowej:

http://www.prodigy-project.eu/