Newsletter 3 – co nowego w projekcie Hi-Globe?

Zapraszamy do lektury kolejnego newslettera projektu Hi-Globe mającego na celu zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji.

Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, będącą globalnym wymiarem edukacji na rzecz obywatelstwa (Global Education Guidelines, 2008).

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną