Moduły do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem edukacji globalnej już dostępne – nowy Newsletter projektu Hi-Globe

Zapraszamy do lektury ostatniego newslettera projektu Hi-Globe mającego na celu zwiększenie potencjału nauki języka angielskiego do celów globalnej edukacji.

Newsletter 4_HiGlobe

Edukacja Globalna (GE) została zdefiniowana jako podejście, które pozwala rozwijać wiedzę, umiejętności, wartości i postawy potrzebne do zapewnienia sprawiedliwego, zrównoważonego świata, w którym każdy ma prawo do wykorzystania swojego potencjału. GE obejmuje edukację rozwojową, edukację na temat praw człowieka, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukację na rzecz pokoju i zapobiegania konfliktom, edukację międzykulturową, będącą globalnym wymiarem edukacji na rzecz obywatelstwa (Global Education Guidelines, 2008).

Opierając się na założeniu, że nauka języków nie jest tylko celem samym w sobie, ale także narzędziem dalszego rozwoju obywateli w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa, partnerstwo instytucji z pięciu krajów UE, opracowało w ramach projektu HI-GLOBE pakiet narzędzi do nauki języka angielskiego, uwzględniający kontekst międzykulturowy oparty na podejściu Edukacji Globalnej.

Gotowe są już moduły do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem edukacji globalnej,  opracowane na dwóch poziomach (A1-2 i B1-2), pełne interaktywnych i angażujących ćwiczeń wykorzystujących metodę CLIL i TBL oraz wykorzystujące zalety interaktywnej technologii cyfrowej. 

Zapraszamy do zapoznania się z nimi pod poniższym linkiem:
https://hi-globe.eu/educators-students/