Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowo-dydaktycznej na temat wsparcia pracy akademickiej w środowisku wielokulturowym

UNICULTURE: LOGISTYKA SUKCESU – SUKCES LOGISTYKI

która odbędzie się 1 grudnia 2021 r. w Łodzi, na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Konferencja adresowana jest do kadry akademickiej, pracującej na co dzień w zróżnicowanym, międzykulturowym środowisku oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wielokulturowości, w szczególności w ujęciu środowiska szkolnictwa wyższego.

Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej lub pod adresem (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc39dqVxiY5BfarHve_tNCEmYSSmBrY0bsNncuEr7o1Hv1lA/viewform): FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Koszty dojazdu/zakwaterowania pokrywa uczestnik.

Organizatorzy:
Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FARME oraz Katedra Logistyki i Innowacji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki,

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 27 listopada 2021 roku.

CZAS I MIEJSCE

Data: 1 grudnia 2021r., godz. 15:00 -18:00

Miejsce: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905r. 37/39, Aula C101

PROGRAM

14:30 – 15:00 Rejestracja uczestników


15:00 – 15:10 Powitanie
prof. dr hab. Agnieszka Bukowska – Piestrzyńska, Uniwersytet Łódzki


15:10 – 15:35 O projekcie UniCulture: cele, założenia, partnerstwo, rezultaty
mgr Marta Kędzia oraz dr Adam Gogacz, Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME


15:35 – 15:50 Potrzeba i istota dialogu międzykulturowego
dr Adam Gogacz, Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME


15:50 – 16:05 Organizacja pracy studentów cudzoziemskich na uniwersytecie na przykładzie uczelni wyższej
dr inż. M. Bielecki, Uniwersytet Łódzki


16:05 – 16:20 Praca logistyczna w środowisku wielokulturowym
dr J. Doński-Lesiuk, Uniwersytet Łódzki


16:20 – 16:30 Podsumowanie dr Małgorzata Matusiak, Uniwersytet Łódzki


16:30 – 17:00 Przerwa kawowa


17:00 – 18:00

Warsztaty dla kadry dydaktycznej:

  1. Metodyka pracy akademickiej w środowisku wielokulturowym i włączającym
  2. Dialog międzykulturowy i komunikacja w środowisku akademickim


Warsztat dla studentów:

  1. Od stereotypów do integracji – jak współpracować z ludźmi z różnych kultur

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

WARSZTATY

W ramach konferencji każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w warsztacie na jeden z wybranych tematów:

 

1. Metodyka pracy akademickiej w środowisku wielokulturowym i włączającym – warsztat dla kadry dydaktycznej

Celem warsztatu jest przybliżenie metod pracy z grupą wielokulturową. Warsztat uświadamia na co należy zwrócić uwagę w pracy dydaktycznej ze studentami z różnym podłożem kulturowym.

Moderator: dr Adam Gogacz – edukator, trener, specjalista w edukacji kulturowej i metodyk e-learningu. Prezes Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki.


2. Dialog międzykulturowy i komunikacja w środowisku akademickim – warsztat dla kadry dydaktycznej

Celem warsztatu jest ukazanie istoty i potrzeby dialogu międzykulturowego w środowisku pracy – nie tylko w relacjach wykładowca – student, ale też w relacjach pomiędzy wykładowcami a pozostałymi pracownikami, jednym słowem w całej społeczności akademickiej.

Moderator: dr Dorota Nawrat-Wyraz – trenerka, coach, doradca zawodowy i personalny, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MODUM


3. Od stereotypów do integracji – jak współpracować z ludźmi z różnych kultur – warsztat dla studentów (i nie tylko) 

Celem warsztatu jest pokazanie studentom drogi od stereotypów, przy wyjaśnieniu czym tak naprawdę one są, do pełniej integracji w środowisku pracy i ogólnie w środowisku społecznym. Uczestnicy będą mieli okazję dostrzec jak ważne jest uwzględnienie tła kulturowego w budowaniu dobrych relacji, które z kolei wpływają na tworzenie efektywnej i dobrej atmosfery pracy.

Moderator: dr Edyta Weigel – Trenerka, społeczniczka, socjolożka, CEO Konsorcjum Edukacyjnego COGITO.


KONTAKT DO ORGANIZATORA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:
@: info@euframe.eu

 Katedra Logistyki i Innowacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego:

@:  malgorzata.matusiak@uni.lodz.pl