Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  “WHATtoDOif  –  Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Adresaci Konferencji:

  • Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego oraz sami migranci;
  • Instytucje szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących  z cudzoziemcami;
  • Nauczyciele uczący w klasach wielokulturowych;
  • Organizacje ułatwiające integrację migrantów;
  • Przedsiębiorcy;
  • Wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tematem.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną narzędzia, przydatne imigrantom przybywającym do Polski, do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów,  podejmowania inicjatyw w społecznościach lokalnych a także do nauki języka polskiego.

Materiały zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu idostępne są w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 21 marca 2022 r.

CZAS I MIEJSCE

Data: 24 marca 2022 r., 10:00 – 14:00

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

PROGRAM

9″30 – 10:00        Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10   Powitanie

Spotkanie nie jest przypadkowe. Jest wynikiem i przykładem współpracy różnych instytucji na wielu szczeblach. Abyśmy sobie to uświadomili powita nas i wstępem poinformuje: wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik.

10:10 – 10:30            Migracje, zjawisko czy norma?

Współczesny świat, w wyniku globalizacji nie jest już taki jak kiedyś. Globalizacja jednakże jest związana nie tylko z mobilnością, ale też z dostrzeganiem nierówności. Dlatego migracje przybierają różnorodny charakter – od chęci zmiany miejsca do życia na takie, które nam bardziej odpowiada, poprzez migracje ekonomiczne aż do uchodźctwa. Migracje te nie są absolutnie nowe, lecz stają się powoli normalną cechą świata ludzi. O powszechności migracji, jej rodzajach, wadach, ale i zaletach opowie dr Adam Gogacz, ekspert w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej.

10:30 – 10:50

 

 

10:50 – 11:00

11:00 – 11:20  

  

   

Miasto Łódź  z pomocą imigrantom

Łódź powstała na bazie wielu kultur. Jak niewiele miast w Polsce jest predysponowana do dawania przykładu w jaki sposób mogą funkcjonować obok siebie i razem ze sobą ludzie o rozmaitych korzeniach kulturowych. Działania miasta mają na celu integrację obywateli z innych krajów, a cele tych działań są różnorakie – od budowania różnorodnego świata społecznego aż po korzyści ekonomiczne. Przykładem jest projekt Stowarzyszenia HaKoach  „WŁĄCZ SIĘ! Sieciowanie, edukowanie, komunikowanie – partycypacja łódzkich mniejszości”, o  którym  opowie Pani Eliza Gaust – Specjalistka ds. projektów w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Co zrobić jeśli…? / Doświadczenia międzynarodowego projektu WhatToDoIf

Działania wspierające integrację imigrantów są prowadzone także na szczeblu europejskim. Ale nie należy w tym wypadku myśleć jedynie o tym, że są to działania centralne, kierowane z Brukseli. Od lat UE przeznacza znaczne środki dla instytucji lokalnych: uczelni, instytutów badawczo-wdrożeniowych i NGO-sów na działania wspierające społeczność europejską. Przykładem jest projekt „Co zrobić, jeśli..?”, który ma na celu językowe i organizacyjne wsparcie imigrantów. O projekcie, jego celach i efektach, opowie Marta Kędzia – Prezes Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej.

Miasto Łódź wobec potrzeb przedsiębiorców w kontekście zatrudniania pracowników migracyjnych

Urząd Miasta Łodzi przygotował szereg praktycznych rozwiązań i otworzył wiele możliwości dla przedsiębiorców, którzy w planach mają zatrudnianie pracowników migracyjnych. Rozwiązania te dotyczą zarówno już istniejących przedsiębiorstw, jak i tych, które dopiero będą powoływane do życia. O tych działaniach Urzędu Miasta opowie Pan Adam Brzostowski – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

11:20 – 11:30

11:30 – 12:00          

Dyskusja

Przerwa kawowa

12:00 – 14:00    Warsztaty:

  1. Jak integrować klasę szkolną, w której znajdują się dzieci z innych kultur.?
  2.  Razem w biznesie.
  3.  Inwentarz kapitału społecznego.
POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

WARSZTATY

W ramach konferencji każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w warsztacie na jeden z wybranych tematów:

 


Inwentarz kapitału społecznego. 

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które stykają się i współpracują z cudzoziemcami, czy to prywatnie, czy też zawodowo: m.in. w szkole – jako nauczyciele ich dzieci, w pracy – jako współpracownicy lub w urzędzie – jako osoby rozwiązujące problemy, z którymi się zgłaszają. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób skutecznie angażować migrantów w codzienne działania, aby mogli oni jak najlepiej wykorzystać posiadany przez siebie potencjał i umiejętności. Ważnym aspektem współpracy z osobami pochodzenia cudzoziemskiego jest akceptowanie ich odmienności kulturowej i wykorzystywanie jej jako wartości dodanej w różnych działaniach. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają zestaw narzędzi zachęcających migrantów do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów, a także podejmowania inicjatyw w społecznościach, w których funkcjonują.

Warsztat poprowadzi dr Edyta Weigel, która od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami aktywności obywatelskiej oraz rozwojem kapitału społecznego w praktyce i teorii. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, nieformalnych ruchach społecznych oraz małych grupach lokalnych aktywistów.  CEO Konsorcjum Edukacyjnego COGITO, ekspert w Fundacji FRAME.

 


Razem w biznesie.

Warsztat przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmy w oparciu o pracowników migracyjnych. Jest to spotkanie, którego celem jest zapoznanie  z możliwościami rozwoju firmy, ale również ze wsparciem instytucjonalnym dla tych, którzy dopiero planują otwarcie swojego biznesu. Przedstawione zostaną także możliwości uzyskania dofinansowania dla swojego biznesu – zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na jego rozwój.

Warsztat poprowadzi Tomasz Alamawieloletni przedsiębiorca, od wielu lat odpowiedzialny za rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości – Starter Radomsko, specjalista z zakresu finansów i dotacji na założenie i rozwój działalności gospodarczej, posiadający duże doświadczenie w organizacji i budowaniu grup networkingowych.

 


Jak integrować klasę szkolną, w której znajdują się dzieci z innych kultur?

Celem warsztatu jest pokazanie narzędzi wspierających integrację w klasie wielokulturowej. Jeśli mamy w klasie dziecko imigrantów lub pochodzące z mniejszości, nie tylko nie trzeba się obawiać, ale dostrzec też w tym fakcie szansę na tworzenie lepszego, bardziej efektywnego środowiska edukacyjnego. Dzieci mają swój własny punkt widzenia na rzeczywistość społeczną. Spróbujmy zachęcić je do tego, aby nie szły w kierunku stereotypów i podziałów, ale tworzyły więzi niezależnie od kultury pochodzenia.

Warsztat poprowadzi dr Adam Gogacz = edukator, trener, specjalista w edukacji kulturowej,  ekspert w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej oraz Prezes Fundacji Centrum Doskonalenia.

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

KONTAKT DO ORGANIZATORA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:

Urząd Miasta Łodzi:

@:  Agnieszka Łuczak –  ag.luczak@uml.lodz.pl

@: Alesia Popławska  – a.poplawska@uml.lodz.pl

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:

@: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka – info@euframe.eu

Więcej informacji o projekcie: http://euframe.eu/projekty/whattodoif/