Konferencja “WHATtoDOif – Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  “WHATtoDOif  –  Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

Adresaci Konferencji:

  • Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego oraz sami migranci;
  • Instytucje szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących  z cudzoziemcami;
  • Nauczyciele uczący w klasach wielokulturowych;
  • Organizacje ułatwiające integrację migrantów;
  • Przedsiębiorcy;
  • Wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tematem.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną narzędzia, przydatne imigrantom przybywającym do Polski, do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów,  podejmowania inicjatyw w społecznościach lokalnych a także do nauki języka polskiego.

Materiały zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu idostępne są w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 21 marca 2022 r.

Data: 24 marca 2022 r., 10:00 – 14:00
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA

W ramach konferencji każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w warsztacie na jeden z wybranych tematów:

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które stykają się i współpracują z cudzoziemcami, czy to prywatnie, czy też zawodowo: m.in. w szkole – jako nauczyciele ich dzieci, w pracy – jako współpracownicy lub w urzędzie – jako osoby rozwiązujące problemy, z którymi się zgłaszają. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób skutecznie angażować migrantów w codzienne działania, aby mogli oni jak najlepiej wykorzystać posiadany przez siebie potencjał i umiejętności. Ważnym aspektem współpracy z osobami pochodzenia cudzoziemskiego jest akceptowanie ich odmienności kulturowej i wykorzystywanie jej jako wartości dodanej w różnych działaniach. W trakcie warsztatów uczestnicy otrzymają zestaw narzędzi zachęcających migrantów do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów, a także podejmowania inicjatyw w społecznościach, w których funkcjonują.

Warsztat poprowadzi dr Edyta Weigel, która od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami aktywności obywatelskiej oraz rozwojem kapitału społecznego w praktyce i teorii. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, nieformalnych ruchach społecznych oraz małych grupach lokalnych aktywistów.  CEO Konsorcjum Edukacyjnego COGITO, ekspert w Fundacji FRAME.

Warsztat przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmy w oparciu o pracowników migracyjnych. Jest to spotkanie, którego celem jest zapoznanie  z możliwościami rozwoju firmy, ale również ze wsparciem instytucjonalnym dla tych, którzy dopiero planują otwarcie swojego biznesu. Przedstawione zostaną także możliwości uzyskania dofinansowania dla swojego biznesu – zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na jego rozwój.

Warsztat poprowadzi Tomasz Alama – wieloletni przedsiębiorca, od wielu lat odpowiedzialny za rozwój Inkubatora Przedsiębiorczości – Starter Radomsko, specjalista z zakresu finansów i dotacji na założenie i rozwój działalności gospodarczej, posiadający duże doświadczenie w organizacji i budowaniu grup networkingowych.

Celem warsztatu jest pokazanie narzędzi wspierających integrację w klasie wielokulturowej. Jeśli mamy w klasie dziecko imigrantów lub pochodzące z mniejszości, nie tylko nie trzeba się obawiać, ale dostrzec też w tym fakcie szansę na tworzenie lepszego, bardziej efektywnego środowiska edukacyjnego. Dzieci mają swój własny punkt widzenia na rzeczywistość społeczną. Spróbujmy zachęcić je do tego, aby nie szły w kierunku stereotypów i podziałów, ale tworzyły więzi niezależnie od kultury pochodzenia.

Warsztat poprowadzi dr Adam Gogacz = edukator, trener, specjalista w edukacji kulturowej,  ekspert w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej oraz Prezes Fundacji Centrum Doskonalenia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:

Urząd Miasta Łodzi:
@:  Agnieszka Łuczak –  ag.luczak@uml.lodz.pl
@: Alesia Popławska  – a.poplawska@uml.lodz.pl

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:
@: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka – info@euframe.eu

Więcej informacji o projekcie: http://euframe.eu/projekty/whattodoif/