Certyfikowana Konferencja Metodyczna pt. “Nauczanie języków obcych w kontekście edukacji globalnej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Certyfikowanej Konferencji Metodycznej “Nauczanie języków obcych w kontekście edukacji globalnej”, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli.

Dzisiejszy świat potrzebuje odpowiedzialnych, świadomych i zorientowanych globalnie obywateli. Projekt HI-GLOBE jest częścią podejścia Global Education (GE), zaproponowanego przez Radę Europy. Edukacja Globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie obywateli świata do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Poszukując dobrych praktyk  związanych ze zrównoważonym rozwojem, międzynarodowe partnerstwo projektu dostrzegło ogromny potencjał w nauczaniu języka angielskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Opierając się na założeniu, że nauka języków nie jest tylko celem samym w sobie, ale także narzędziem dalszego rozwoju obywateli w kierunku bardziej zrównoważonego społeczeństwa, partnerstwo instytucji z pięciu krajów UE, opracowało w ramach projektu HI-GLOBE pakiet narzędzi do nauki języka angielskiego, uwzględniający kontekst międzykulturowy oparty na podejściu Edukacji Globalnej.

Adresaci Konferencji:

  • dorośli uczący się języka angielskiego
  • nauczyciele języków obcych
  • dyrektorzy placówek edukacyjnych
  • pracownicy szkół językowych
  • wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tematem.

W ramach planowanego wydarzenia  zaprezentujemy Państwu moduły do nauki języka angielskiego z wykorzystaniem edukacji globalnej,  opracowane na dwóch poziomach (A1-2 i B1-2), pełne interaktywnych i angażujących ćwiczeń wykorzystujących metodę CLIL i TBL oraz wykorzystujące zalety interaktywnej technologii cyfrowej. 

Przekażemy Państwu również przewodnik dla nauczyciela w zakresie nauczania języka angielskiego poprzez edukację globalną. 

Konferencja będzie okazją do dyskusji nt. edukacji globalnej, w szczególności w nauczaniu języka angielskiego, a także do nawiązania nowych kontaktów w tym środowisku.

W ramach Konferencji odbędzie się również część warsztatowa dotycząca praktycznego wykorzystania narzędzi do nauki języka angielskiego opracowanych w ramach projektu Hi-Globe.

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 10 czerwca 2022 r.

Data: 14 czerwca 2022 r., 13:00 – 17:00
Miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 61

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:
Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:
@: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka – info@euframe.eu