Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji  “WHATtoDOif  –  Działania na rzecz skutecznej integracji społeczności imigrantów”, która odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Adresaci Konferencji:

  • Organizacje współpracujące z osobami pochodzenia migracyjnego;
  • Instytucje szkolące pracowników socjalnych, wolontariuszy współpracujących  z cudzoziemcami;
  • Nauczyciele uczący w klasach wielokulturowych;
  • Organizacje ułatwiające integrację migrantów;
  • Przedsiębiorcy;
  • Wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tematem.

 

Zapisu można dokonać poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy trwają do 18 marca 2022 r.

CZAS I MIEJSCE

Data: 24 marca 2022 r., 10:00 – 14:00

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź

PROGRAM

9:30 – 10:00        Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10   Powitanie

Spotkanie nie jest przypadkowe. Jest wynikiem i przykładem współpracy wielu instytucji na wielu szczeblach. Abyśmy sobie to uświadomili powita nas i wstępem poinformuje: wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik.

10:10 – 1030            Migracje, zjawisko czy norma?

Współczesny świat, w wyniku globalizacji nie jest już taki jak kiedyś. Globalizacja jednakże jest związana nie tylko z mobilnością, ale też z dostrzeganiem nierówności. Dlatego migracje przybierają różnorodny charakter – od chęci zmiany miejsca do życia na takie, które nam bardziej odpowiada, poprzez migracje ekonomiczne aż do uchodźctwa. Migracje te nie są absolutnie nowe, lecz stają się powoli normalną cechą świata ludzi. O powszechności migracji, jej rodzajach, wadach, ale i zaletach opowie dr Adam Gogacz, ekspert w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej.

10:30 – 10:50      Miasto Łódź z pomocą imigrantom

Łódź powstała na bazie wielu kultur. Jak niewiele miast w Polsce jest predysponowana do dawania przykładu w jaki sposób mogą funkcjonować obok siebie i razem ze sobą ludzie o rozmaitych korzeniach kulturowych. Działania miasta mają na celu integrację obywateli z innych krajów, a cele tych działań są różnorakie – od budowania różnorodnego świata społecznego aż po korzyści ekonomiczne. O tych działaniach opowie Alesia Popławska – Podinspektor ds. cudzoziemców w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznego, Biuro Aktywności Miejskiej UML.

10:50 – 11:15        Co zrobić jeśli…? / Doświadczenia międzynarodowego projektu WhatToDoIf

Działania wspierające integrację imigrantów są prowadzone także na szczeblu europejskim. Ale nie należy w tym wypadku myśleć jedynie o tym, że są to działania centralne, kierowane z Brukseli. Od lat UE przeznacza znaczne środki dla instytucji lokalnych: uczelni, instytutów badawczo-wdrożeniowych i NGO-sów na działania wspierające społeczność europejską. Przykładem jest projekt „Co zrobić, jeśli..?”, który ma na celu językowe i organizacyjne wsparcie imigrantów. O projekcie, jego celach i efektach, opowie Marta Kędzia – Prezes Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej.

11:15 – 11:45           Przerwa kawowa
11:45 – 14:00    Warsztaty:

  1. Jak integrować klasę szkolną, w której znajdują się dzieci z innych kultur.?
  2.  Razem w biznesie.
  3.  Inwentarz kapitału społecznego.
POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

WARSZTATY

W ramach konferencji każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w warsztacie na jeden z wybranych tematów:


Inwentarz kapitału społecznego. 

Warsztaty mają na celu stworzenie listy pytań i obszarów diagnozujących kapitał społeczny cudzoziemców. W ramach warsztatów wykorzystane zostaną materiały merytoryczne stworzone w projekcie obejmujące zagadnienia związane z: uzyskaniem dokumentów legalizujących pobyt w Polsce,  możliwości znalezienia mieszkania i pracy, korzystania z oferty edukacyjnej, gotowości i możliwości do zachowań obywatelskich i politycznych oraz możliwości korzystania z oferty opieki zdrowotnej. W trakcie warsztatów uczestnicy spróbują stworzyć zestaw dyspozycji, pytań oraz wskazówek zachęcających do aktywności w samodzielnym rozwiązywaniu spraw bytowych przez migrantów. Bazując na doświadczeniu zawodowym uczestników warsztatów oraz rezultatach merytorycznych Projektu stworzony zostanie zarys narzędzia diagnostycznego ułatwiającego pracę z migrantami.

Warsztat poprowadzi dr Edyta Weigel, która od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami aktywności obywatelskiej oraz rozwojem kapitału społecznego w praktyce i teorii. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, nieformalnych ruchach społecznych oraz małych grupach lokalnych aktywistów.  CEO Konsorcjum Edukacyjnego COGITO, ekspert w Fundacji FRAME.

 


Razem w biznesie.

Warsztat przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać firmy w oparciu o pracowników migracyjnych. Jest to spotkanie, którego celem jest zapoznanie z możliwościami rozwoju firmy, ale również ze wsparciem instytucjonalnym dla tych, którzy dopiero planują otwarcie swojego biznesu. Urząd Miasta przygotował szereg praktycznych rozwiązań i otworzył wiele możliwości, które zostaną zaprezentowane w trakcie warsztatu.

Warsztat poprowadzi Pan Adam Brzostowski – dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi.

 

 


Jak integrować klasę szkolną, w której znajdują się dzieci z innych kultur?

Celem warsztatu jest pokazanie narzędzi wspierających integrację w klasie wielokulturowej. Jeśli mamy w klasie dziecko imigrantów lub pochodzące z mniejszości, nie tylko nie trzeba się obawiać, ale dostrzec też w tym fakcie szansę na tworzenie lepszego, bardziej efektywnego środowiska edukacyjnego. Dzieci mają swój własny punkt widzenia na rzeczywistość społeczną. Spróbujmy zachęcić je do tego, aby nie szły w kierunku stereotypów i podziałów, ale tworzyły więzi niezależnie od kultury pochodzenia.

Warsztat poprowadzi dr Adam Gogacz = edukator, trener, specjalista w edukacji kulturowej,  ekspert w Fundacji Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej oraz Prezes Fundacji Centrum Doskonalenia i Nauki.

KONTAKT DO ORGANIZATORA

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem organizatora:

Urząd Miasta Łodzi:

@:  Agnieszka Łuczak –  ag.luczak@uml.lodz.pl

@: Alesia Popławska  – a.poplawska@uml.lodz.pl

Fundacja Rozwoju Aktywności Międzynarodowej i Edukacyjnej FRAME:

@: Marta Kędzia / Katarzyna Kasznicka – info@euframe.eu