Invitation to the Conference summarizing the experience of the international SMILE project

  • Are you a teacher/teacher of preschool or early childhood education?
  • Do you know what role music plays in the development of a young person?
  • Do you know what inclusive education is and is not?
  • Do you know how to combine inclusive preschool/early childhood education with music?

If you answered the first question in the affirmative, but the others you are hesitant about the answer, we cordially invite you to a meeting with the SMILE project!!!

SMILE is an international project that aims to develop methodologies and tools for using music as a tool for inclusion in kindergarten and elementary school. Innovative methods, combined with tools, give a complete set in order to create a safe, inclusive, activity-encouraging atmosphere in preschool and early elementary school groups. But they are also an inspiration for educational activities at any age.

Spotkanie odbędzie się 21 maja 2024 r. w budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ul Pomorska 46/48, o godzinie 8:30. W planie spotkania m.in.:

  • Powitanie uczestników.
  • Przedstawienie Fundacji FRAME, projektu SMILE, partnerów projektu.
  • Krótkie wprowadzenie czym jest, a czym nie jest włączanie w edukacji.
  • Doświadczenia we wdrażaniu narzędzi projektowych w praktyce.

Współorganizatorami wydarzenia są:

  • Uniwersytet Łódzki
  • Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego