Drugi Newsletter projektu Wellness2 – Ku dobrostanowi w edukacji osób dorosłych

Przedstawiamy drugi Newsletter międzynarodowego projektu Wellness2.

Pobierz najnowszy Newsletter projektu Wellness2

Projekt ten ma na celu ułatwienie rozwoju i walidacji „środowiska uczenia się w atmosferze dobrostanu” dorosłych osób uczących się. Według międzynarodowego partnerstwa projektu dobrostan jest podstawą skutecznego nauczania i uczenia się oraz wykorzystania własnego potencjału.

Kluczowe grupy docelowe projektu:

  • organizacje świadczące usługi edukacyjne dla dorosłych;
  • dorośli słuchacze;
  • decydenci w dziedzinie edukacji.

Więcej informacji o projekcie, a także wszystkie opracowane w jego ramach rezultaty znajdziecie pod poniższym linkiem:
WELLNESS2